Programmalijnen

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg en Welzijn is Beleid Duurzame Inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel.

Meer lezen
Kwalificeren voor Zorg & Welzijn

De sector streeft naar een duurzame en continue aanwas van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Afstemming met het beroepsonderwijs is hierbij van essentieel belang.

Meer lezen
Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen
Werven met beleid

Werven met Beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en efficiënter te organiseren.

Meer lezen


RegioPlus zet zich onder meer in voor:

Vacatures 
communicatie-, marketing- en PR-coordinator

samenwerkingsgerichte beleidsadviseur

Zorgpersoneel voor nu en later


RegioPlus is het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties. Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Dit doen we door ons op bekwaam en voldoende personeel te richten, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.
 
RegioPlus vormt de schakel tussen landelijk beleid en regionale uitvoering. Elke regio is immers uniek en dat vraagt om beleid op maat. Omdat wij een landelijk, dekkend netwerk zijn, kunnen we ons inzetten voor arbeidsmarktvraagstukken in heel Nederland en werkgevers optimaal vertegenwoordigen. Door gebruik te maken van elkaars kennis en samenwerking op regionaal niveau te stimuleren, spelen we beter in op ontwikkelingen in Zorg en Welzijn.
 
RegioPlus koerst op kansen, met regionaal resultaat in het vizier!

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Klik dan rechts op de betreffende regio.

Regiokaart

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg
Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn