Koersen op Kansen,
regionaal resultaat
Koersen op Kansen,
regionaal resultaat
Koersen op Kansen,
regionaal resultaat

Programmalijnen

@nders werken

De groeiende vraag naar zorgpersoneel kan niet volledig ondervangen worden door het aantrekken van nieuwe medewerkers, het inzetbaar houden van personeel of een betere afstemming tussen de praktijk en onderwijs.

Meer lezen
Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg en Welzijn is Beleid Duurzame Inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel.

Meer lezen
Kwalificeren voor Zorg & Welzijn

De sector streeft naar een duurzame en continue aanwas van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Afstemming met het beroepsonderwijs is hierbij van essentieel belang.

Meer lezen
Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen
Werven met beleid

Werven met Beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en efficiënter te organiseren.

Meer lezen

Zorgpersoneel voor nu en straks

Werken in én aan de sector zorg en welzijn. Voor nu en later. Dat is waar Stichting RegioPlus voor staat.

Als landelijk dekkend samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties voor zorg en welzijn benoemen wij landelijke knelpunten vanuit de regionale diversiteit. Zo vormen wij het scharnier tussen landelijke kaders en regionale activiteiten. Onze focus ligt op het ondersteunen van regionale werkgeversorganisaties die zich bezig houden met instroom, mobiliteit en behoud van personeel.

Het doel: blijvend voorzien in voldoende en juist gekwalificeerd personeel. 
 

Regiokaart

Friesland Zeeland Groningen/Drenthe Groot Amsterdam Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn