Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Gastles Waarschuwingsregister ID-college 29 juni 2017


6-7-2017

Ook dit jaar heeft Safia El Habhoubi op verzoek van het ID-college in Alphen aan den Rijn een gastles gegeven over het Waarschuwingsregister aan twee klassen Medewerker Maatschappelijke Zorg (niveau 3 en 4). Tijdens de les is uitgebreid ingegaan op het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag, integriteit en zijn studenten met elkaar het gesprek aan gegaan over grensoverschrijdend gedrag op basis van waargebeurde casu├»stiek. Een interactieve ochtend, waarbij studenten handvatten hebben meegekregen hoe grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk voorkomen kan worden en hoe te handelen als het toch voorkomt. Studenten MMZ: “Het was echt fijn om samen met medestudenten het gesprek hierover aan te gaan.” “We hebben het eigenlijk tijdens onze opleiding heel weinig (of bijna niet) over grensoverschrijdend gedrag gehad. Dit heeft zeker geholpen!”

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg