Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

RegioPlus betrokken bij organisatie werkconferentie ‘Digivaardig in de zorg’


6-7-2017

Werkconferentie “Digivaardig in de Zorg” – ECP, 29 juni 2017 in de Zilveren Vosch te Utrecht
 
“Iedereen in de zorg digivaardig”, zo luidt het motto van de coalitie “Digivaardig in de Zorg”. Op initiatief van het ECP (Platform voor de informatiesamenleving) is deze coalitie van diverse partijen opgericht. Sinds een aantal maanden is ook RegioPlus betrokken bij deze coalitie en verkennen we samenwerking met ECP. Onder leiding van dagvoorzitter Lea Bouwmeester gingen zo’n negentig bezoekers (van zorgprofessionals tot beleidsmakers en een aantal bestuurders) aan de slag met het formuleren van concrete (sub)doelen en het formuleren wat er nodig is om iedereen in de zorg meer digivaardig te maken. De bezoekers zijn opgedeeld in vijf verschillende doelgroepen met elk hun eigen uitdagingen op het vlak van digivaardigheid: 1. De patiënten, burgers en mantelzorgers; 2. De Zorgprofessionals; 3. De Leidinggevenden en bestuurders; 4. De ICT’ers; 5. Het onderwijs. RegioPlus was betrokken bij het organiseren van de sessie ‘Leiderschap’ en de sessie ‘Zorgprofessional’.

Lees het hele verslag.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg