Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Utrechtzorg start onderzoek naar doorvertaling CanMEDS-rollen

1-9-2017

Samen met zorginstelling Lyvore is Utrechtzorg een onderzoek gestart hoe de CanMEDS-rollen kunnen worden doorvertaald naar het mbo en functiehuis. Dit om alle beroepsgroepen beter op elkaar aan te laten sluiten en betere zorg te kunnen verlenen. Ter voorbereiding is een overzicht gemaakt waarin te zien is hoe de benodigde taken binnen de CanMEDS-rollen te verdelen zijn over de verschillende opleidingsniveaus van 1-6.

Het functiehuis is een gedegen bouwwerk dat gedetailleerd omschrijft wat men van een functie verwacht.  De CanMEDS-systematiek wordt gebruikt om de verschillende rollen (competenties) te beschrijven van zorgprofessionals. De systematiek bestaat uit één centrale rol (de zorgverlener met vakinhoudelijke competenties) en zes rollen die daarmee samenhangen.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg