Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!
Header-1500x430_v4_2.jpg

Regionale proeftuinen arbeidsmobiliteit

De afgelopen jaren zijn er verschillende regionale experimenten uitgevoerd om de arbeidsmobiliteit te bevorderen. Deze experimenten vallen onder het project Mobiliteit tussen Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Het project heeft tot doel gehad:

  1. De arbeidsmarktmobiliteit van medewerkers tussen Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang bevorderen en stimuleren.
  2. Het versterken van de samenwerking en verbinding tussen Zorg- en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvangorganisaties met het oog op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.
RegioPlus en FCB (Fonds Collectieve Belangen) zijn de gezamenlijke initiatiefnemers van dit project geweest. Inmiddels is dit project afgerond, maar de behoefte aan dit soort informatie blijft. Ook kan bevordering van arbeidsmobiliteit in deze sector elk moment weer actueel worden.

 

De vijf proeftuinen

Proeftuin Viazorg: Zorg en Welzijn in beweging

Doel:

- Activiteit 1:  ‘Baanbrekers in de zorg’: een verkort omscholingstraject van 1 jaar voor zij-instromers uit andere sectoren van de zorg en welzijn naar de VVT. Binnen 1 jaar behalen 20 deelnemers hun diploma en krijgen daarbij een baangarantie om aan de slag te gaan als verzorgende 3 IG. Daarbij weten zij vanuit hun (agogische) opleidingsachtergrond de verschillende invalshoeken van welzijn en zorg op de werkvloer met elkaar te verbinden.

- Activiteit 2: Employability-activiteiten: activiteiten op het gebied van employability, helpen om nieuwe instrumenten eigen te maken en het netwerk met zorg- en welzijnsinstellingen te versterken.

Regio: Zeeland

Meer lezen? Bekijk de resultaten 

Proeftuin SIGRA: Bewegen van Welzijn naar Zorg
 
Doel: Het belangrijkste doel van deze proeftuin was om de arbeidsmobiliteit tussen zorg en welzijn te bevorderen.Welzijnsmedewerkers die mogelijk hun baan zouden verliezen, konden dan worden geholpen om aan de slag te gaan in de zorg.In de proeftuin is hiervoor allereerst een onderzoek gedaan naar de factoren die arbeidsmobiliteit tussen zorg en welzijn bevorderen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zouden vervolgens maatwerkgerichte mobiliteitspakketten voor medewerkers worden ontwikkeld. Dit laatste is echter niet gerealiseerd omdat deze proeftuin voortijdig werd stopgezet.

Regio: Amsterdam

Meer lezen? Bekijk de resultaten

 

Proeftuin WGV Zorg en Welzijn: Intersectorale arbeidsmarkt voor jeugd

Doel: De proeftuin Twente is ontstaan ter voorbereiding op de Transitie Jeugdzorg. In de proeftuin WGV Zorg en Welzijn hebben ruim twintig Twentse organisaties in het werkveld Zorg Voor Jeugd samengewerkt. Met als belangrijkste resultaat het (online) platform ‘Werken voor de Twentse Jeugd’. Een ontwikkelwerkplaats en virtuele marktplaats dat voor en door medewerkers (professionals) in het werkveld is ontwikkeld. Hierbij hebben medewerkers in het werkveld vele mogelijkheden gekregen om kennis en kunde in het werkveld met elkaar uit te wisselen en hun eigen arbeidsperspectief vorm te geven.

Regio: Twente

Meer lezen? Bekijk de resultaten


Proeftuin ZorgpleinNoord: Mobiliteit binnen Zorg en Welzijn

Doel: Deze proeftuin bestond uit vier kleinere deelprojecten, namelijk het instellen van een flexpool voor welzijnsorganisaties, kennisverwerving over fiscale en juridische aspecten van arbeidsmobiliteit, het deelproject Intersectorale Mobiliteit en scenarioplanning bij twee werkgevers:

-Via de flexpool zijn inmiddels twintig werkloze mensen uit welzijn geplaatst bij de zeven deelnemende organisaties. Opvallend is de organisatorische invulling van de flexpool, namelijk zonder een formele organisatie! Voor de kennisverwerving zijn vier afstudeerstudies verricht in samenwerking met het Kenniscentrum Arbeid van de Hanzehogeschool Groningen. In het deelproject Intersectorale Mobiliteit zijn uitwisselingen van medewerkers tot stand gebracht tussen een zorgorganisatie, een welzijnsorganisatie en een ROC. Tenslotte wordt in de case uiteengezet wat de methode van scenarioplanning bij een deelnemende welzijnsorganisatie zoal losgemaakt heeft.

Regio: Groningen en Drenthe

Meer lezen? Bekijk de resultaten

Proeftuin ZorgZijn Werkt: Van kinderopvang naar zorg

Doel: Meer dan 110 voormalig medewerkers uit de kinderopvang zijn een omscholingstraject gestart om als verzorgende aan de slag te kunnen gaan in de Verpleging, Verzorging en Thuiszorg.
Door de andere inhoud van het werk en het niveau van de (verkorte) opleiding ervaren veel deelnemers deze switch als een grote stap. Eenmaal succesvol zijn deze zij-instromers op de

Regio: regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord

Meer lezen? Bekijk de resultaten

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg