RegioPlus zet zich in voor voldoende en gekwalificeerd personeel in Zorg en Welzijn. Voor nu en later!

Sectorplannen2.png
Regionale Sectorplannen

Op 22 april 2014 is het Sectorplan Zorg ondertekend. Het sectorplan Zorg moet bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties. Doel is om circa 70.000 mensen op te leiden voor ander werk in de sector Zorg en Welzijn en / of van werk naar werk te begeleiden en daarmee zoveel als mogelijk ontslag te voorkomen.

Arbeidsmarktfit
Naast het aanbieden van bovengenoemde mobiliteitstrajecten, zijn er regionale sectorplannen, die zich richten op de bij- en nascholing van werknemers. Het doel is om medewerkers uit de zorgsector (‘care en cure’) te trainen en te ondersteunen bij het vergroten van hun competenties, zodat zij in staat zijn om in te spelen op de veranderende omstandigheden in de zorg. Hierdoor blijven werknemers arbeidsmarktfit. Het gaat om:

  • scholing gericht op competentieontwikkeling en vaardigheden;
  • kwalificerende scholing (opscholing);
  • scholing gericht op verdere versterking van de arbeidsmarktpositie.

In de regionale sectorplannen is er  eveneens aandacht voor  behoud / uitbreiding van BBL-plaatsen (Beroeps Begeleidende Leerweg). Bij BBL-plaatsen worden relevant werk en opleiding gecombineerd. Ook richten de regionale sectorplannen zich op de instroom van en scholing voor jongeren. 

67,5 miljoen 
Naar aanleiding van de door RegioPlus ingediende regionale, sectorplannen, heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag van 67,5 miljoen euro  ter beschikking gesteld. 

Tussenstand 

De resultaten en de bijzondere aanpak van de Regionale Sectorplannen Zorg zijn woensdag 22 maart 2017 tijdens een besloten bijeenkomst gepresenteerd aan staatssecretaris Van Rijn. Daarbij zijn ook het ministerie van VWS en SZW, de Stichting van de Arbeid en het CNV aanwezig geweest. De resultaten en met name de succesfactoren van de aanpak, zijn van belang nu de zorgsector te maken krijgt met personeelstekorten.

Resultaten
Op 22 maart 2017 stond de teller, voor wat betreft het geregistreerde aantal deelnemers, op 68.000. In een periode van ruim twee jaar zijn 68.000 scholingstrajecten gevolgd. Met de uitvoering  van deze sectorplannen is een bedrag gemoeid van totaal 278 miljoen euro. 65,8 miljoen euro hiervan kwam van het ministerie van SZW. De werkgevers in de zorg investeerden zelf 212,2 miljoen euro. Het is duidelijk dat zij de afgelopen jaren, ondanks de bezuinigingen, extra hebben ingezet om hun medewerkers te scholen. Alle resultaten van de Regionale Sectorplannen Zorg zijn te vinden in de factsheet, in het uitgebreide overzicht en in de korte film

Mocht je naar aanleiding van deze resultaten behoefte hebben aan een verdere toelichting, dan kun je contact opnemen met Karin Luidens.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg