Programmalijnen

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg en Welzijn is Beleid Duurzame Inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel.

Meer lezen
Kwalificeren voor Zorg & Welzijn

De sector streeft naar een duurzame en continue aanwas van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Afstemming met het beroepsonderwijs is hierbij van essentieel belang.

Meer lezen
Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen
Werven met beleid

Werven met Beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en efficiënter te organiseren.

Meer lezen

Over RegioPlus


RegioPlus is het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties. Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Dit doen we door ons op deskundig, geschikt en voldoende personeel te richten, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.
 
RegioPlus vormt de schakel tussen landelijk beleid en regionale uitvoering. Elke regio is tenslotte uniek en dat vraagt om beleid op maat. Omdat wij een landelijk, dekkend netwerk zijn, kunnen we ons inzetten voor arbeidsmarktvraagstukken in heel Nederland en werkgevers optimaal vertegenwoordigen.

Bureau RegioPlus
Het samenwerkingsverband RegioPlus wordt ondersteund door een landelijk opererend  bureau, dat gevestigd is in Zoetermeer en twaalf medewerkers in dienst heeft. Het bureau ondersteunt de regionale werkgeversorganisaties bij het realiseren van de gezamenlijke missie en de daaruit afgeleide kerntaken door:

  1. te faciliteren bij de ontwikkeling van beleids- en arbeidsmarktinstrumenten;
  2. kennis en informatie te genereren en te delen;
  3. collectieve belangen van de, bij de regionale werkgeversorganisaties, aangesloten werkgevers te behartigen in het landelijke speelveld.

 Koersen op kansen
Het samenwerkingsverband RegioPlus geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma Koersen op Kansen 2016 – 2020 dat gefinancierd wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Koersen op Kansen speelt in op actuele ontwikkelingen binnen de sector Zorg en Welzijn. Denk hierbij aan: de disbalans tussen vraag en aanbod van zorgpersoneel, de vraag naar andere competenties als gevolg van onder andere technologische vernieuwingen, of het toenemend belang van regionaal maatwerk, waarbinnen partijen als gemeentes een steeds belangrijkere rol vervullen.

Oprichting RegioPlus
RegioPlus is op 23 augustus 2005 opgericht. Aanleiding was het wegvallen van de landelijke, brancheoverstijgende, sectorbrede infrastructuur, waardoor succesvolle projecten stopgezet dreigden te worden. Dit gold onder andere voor het project Ergocoaches (wat nu Gezond & Zeker heet), dat niet langer gefinancierd kon worden door sectorfondsen.
 
Landelijk aanspreekpunt
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zag in 2005 goede mogelijkheden om via de nog bestaande regionale structuren in de sector Zorg en Welzijn het project te continueren en uit te bouwen. Om een landelijk aanspreekpunt te creëren en projecten adequaat uit te kunnen voeren werd vanuit een aantal regio’s RegioPlus opgericht.  Het versterken van de regionale infrastructuur door samenwerking, is succesvol gebleken en sindsdien zijn de activiteiten van RegioPlus alleen nog maar uitgebreid.
 
Bestuur

Het bestuur van RegioPlus wordt gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de besturen van de aangesloten regionale arbeidsmarktorganisaties.

Algemeen Bestuur

Dhr. J.R.R. Brongers - Voorzitter 
Voorzitter Raad van Bestuur Tinten Welzijnsgroep en Voorzitter Raad van Toezicht ZorgpleinNoord

Dhr. E. van Drumpt - Bestuurslid - Secretaris-Penningmeester
Bestuurder Elver en bestuurslid WGV Zorg en Welzijn

Mw. J.G. Boonstra - Bestuurslid
Bestuurslid deRotterdamseZorg en Raad van Bestuur IJsselland Ziekenhuis 

Dhr. E.H.J. De Glint - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur WZH (Stichting WoonZorgcentra Haaglanden) en voorzitter Raad van Bestuur bij ZorgZijn Werkt

Dhr. E.J. Hisgen - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur Amstelring en bestuurslid SIGRA

Mw. W.J.C.M. de Jong - Bestuurslid 
Voorzitter Raad van Toezicht Transvorm en Voorzitter Raad van Bestuur Brabantzorg 

Dhr. M.C.F. Nelen - Bestuurslid
Lid Raad van Toezicht ViaZorg en College van Bestuur Scalda 

Dhr. L.E.F. van Ruth - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur Viva! Zorggroep en bestuurslid samen Voor Betere Zorg (VBZ)

Dhr. S.T.J. de Jong - Bestuurslid
Raad van Bestuur Zorgpartners Midden-Holland en voorzitter Bestuur Care2Care

Mw. I.W.M. Vriens - Bestuurslid
Bestuurder Woon-zorgcentrum De Koperhorst en bestuurslid Utrechtzorg

Dhr. J.C.W. Hendrikse - Bestuurslid
Voorzitter en Penningmeester WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid en Directeur De Blije Borgh 

Dhr. R.W.M. Quik - Bestuurslid
Voorzitter Zorg aan Zet en Voorzitter Raad van Bestuur KoraalGroep 

Dhr. T. Smallenbroek - Bestuurslid 
Bestuurslid CMO-Flevoland/ Zowelwerk en Voormalig directeur GGZ Centraal 

Dagelijks Bestuur


Dhr. J.R.R. Brongers - Voorzitter 
Voorzitter Raad van Bestuur Tinten Welzijnsgroep en Voorzitter Raad van Toezicht ZorgpleinNoord

Dhr. E. van Drumpt - Bestuurslid - Secretaris-Penningmeester
Bestuurder Elver en bestuurslid WGV Zorg en Welzijn

Mw. I.W.M. Vriens - Bestuurslid
Bestuurder Woon-zorgcentrum De Koperhorst en bestuurslid Utrechtzorg

Dhr. E.J. Hisgen - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur Amstelring en bestuurslid SIGRA

Mw. W.J.C.M. de Jong - Bestuurslid 
Voorzitter Raad van Toezicht Transvorm en Voorzitter Raad van Bestuur Brabantzorg 

Dhr. E.H.J. De Glint - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur WZH (Stichting WoonZorgcentra Haaglanden) en voorzitter Raad van Bestuur bij ZorgZijn Werkt


Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Telefoon: 079 323 03 19
E-mail: info@regioplus.nl

Adres:
Stichting RegioPlus 
Gebouw De Leeuwenhoek
Ierlandlaan 29
2713 HG Zoetermeer

PDF icoon  Routebeschrijving RegioPlus
 

 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn