Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Over RegioPlus

RegioPlus is het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties. Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Dit doen we door ons op bekwaam en voldoende personeel te richten, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Dagelijks gaan we de uitdaging aan om arbeidsmarktvraagstukken op de kaart te zetten en uitvoering te geven aan oplossingen op regionaal niveau. 
 
RegioPlus vormt de schakel tussen landelijk beleid en regionale uitvoering. Elke regio is tenslotte uniek en dat vraagt om beleid op maat. Omdat wij een landelijk, dekkend netwerk zijn, kunnen we ons inzetten voor arbeidsmarktvraagstukken in heel Nederland en werkgevers optimaal vertegenwoordigen.

Bureau RegioPlus
Het samenwerkingsverband RegioPlus wordt ondersteund door een landelijk opererend  bureau, dat gevestigd is in Zoetermeer en twaalf medewerkers in dienst heeft. Het bureau ondersteunt de regionale werkgeversorganisaties bij het realiseren van de gezamenlijke missie en de daaruit afgeleide kerntaken door:

  1. te faciliteren bij de ontwikkeling van beleids- en arbeidsmarktinstrumenten;
  2. kennis en informatie te genereren en te delen;
  3. collectieve belangen van de, bij de regionale werkgeversorganisaties, aangesloten werkgevers te behartigen in het landelijke speelveld.

Oprichting RegioPlus
RegioPlus is op 23 augustus 2005 opgericht. Aanleiding was het wegvallen van de landelijke, brancheoverstijgende, sectorbrede infrastructuur, waardoor succesvolle projecten stopgezet dreigden te worden. Dit gold onder andere voor het project Ergocoaches (wat nu Gezond & Zeker heet), dat niet langer gefinancierd kon worden door sectorfondsen.
 
Landelijk aanspreekpunt
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zag in 2005 goede mogelijkheden om via de nog bestaande regionale structuren in de sector Zorg en Welzijn het project te continueren en uit te bouwen. Om een landelijk aanspreekpunt te creëren en projecten adequaat uit te kunnen voeren werd vanuit een aantal regio’s RegioPlus opgericht.  Het versterken van de regionale infrastructuur door samenwerking, is succesvol gebleken en sindsdien zijn de activiteiten van RegioPlus alleen nog maar uitgebreid.

Bestuur

Het bestuur van RegioPlus wordt gevormd door een vertegenwoordiging vanuit de besturen van de aangesloten regionale arbeidsmarktorganisaties.

Algemeen Bestuur

Dhr. J.R.R. Brongers - Voorzitter 
Voorzitter Raad van Bestuur Tinten Welzijnsgroep en Voorzitter Raad van Toezicht ZorgpleinNoord

Mw. I.W.M. Vriens - Secretaris-Penningmeester
Bestuurder Woon-zorgcentrum De Koperhorst en bestuurslid Utrechtzorg

Dhr. F.A. van Rooij - Bestuurslid
Directeur/bestuurder Radius Welzijn en Vice Voorzitter Care2Care

Mw. L. Boot - Bestuurslid
Bestuurslid deRotterdamseZorg en Raad van Bestuur Pameijer

Dhr. J. Welmers - Bestuurslid
Raad van Bestuur Heliomare en bestuurslid samen Voor Betere Zorg (VBZ)

Dhr. E.J. Hisgen - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur Amstelring en bestuurslid SIGRA

Mw. W.J.C.M. de Jong - Bestuurslid 
Voorzitter Raad van Toezicht Transvorm en Voorzitter Raad van Bestuur Brabantzorg 

Dhr. M.C.F. Nelen - Bestuurslid
Lid Raad van Toezicht ViaZorg en College van Bestuur Scalda 

Mw. F. Eefting - Bestuurslid
Bestuurder Vogellanden en Voorzitter WGV Zorg en Welzijn

Dhr. J.C.W. Hendrikse - Bestuurslid
Voorzitter en Penningmeester WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid en Directeur De Blije Borgh 

Dhr. E.H.J. De Glint - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur WZH (Stichting WoonZorgcentra Haaglanden) en voorzitter Raad van Bestuur bij ZorgZijn Werkt

Mw. C. Piket - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur De Waalboog en Voorzitter WZW

Dhr. R.W.M. Quik - Bestuurslid
Voorzitter Zorg aan Zet en Voorzitter Raad van Bestuur KoraalGroep 

Dhr. T. Smallenbroek - Bestuurslid 
Bestuurslid CMO-Flevoland/ Zowelwerk en Voormalig directeur GGZ Centraal Dagelijks Bestuur

Dhr. J.R.R. Brongers - Voorzitter 
Voorzitter Raad van Bestuur Tinten Welzijnsgroep en Voorzitter Raad van Toezicht ZorgpleinNoord

Mw. I.W.M. Vriens - Secretaris-Penningmeester
Bestuurder Woon-zorgcentrum De Koperhorst en bestuurslid Utrechtzorg

Dhr. E.J. Hisgen - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur Amstelring en bestuurslid SIGRA

Mw. W.J.C.M. de Jong - Bestuurslid 
Voorzitter Raad van Toezicht Transvorm en Voorzitter Raad van Bestuur Brabantzorg 

Dhr. E.H.J. De Glint - Bestuurslid
Voorzitter Raad van Bestuur WZH (Stichting WoonZorgcentra Haaglanden) en voorzitter Raad van Bestuur bij ZorgZijn Werkt

Contact

Heb je vragen of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact met ons op.

Telefoon: 079 323 03 19
E-mail: info@regioplus.nl

Adres:
Stichting RegioPlus 
Gebouw De Leeuwenhoek
Ierlandlaan 29
2713 HG Zoetermeer

PDF icoon  Routebeschrijving RegioPlus

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg