Programmalijnen

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg en Welzijn is Beleid Duurzame Inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel.

Meer lezen
Kwalificeren voor Zorg & Welzijn

De sector streeft naar een duurzame en continue aanwas van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Afstemming met het beroepsonderwijs is hierbij van essentieel belang.

Meer lezen
Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen
Werven met beleid

Werven met Beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en effici├źnter te organiseren.

Meer lezen

Strategisch arbeidsmarktbeleid


Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn. De arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is sterk regionaal bepaald. De veertien regionale werkgeversorganisaties spelen een grote rol in bewustwording als het gaat om het belang van strategisch arbeidsmarktbeleid.

Arbeidsmarktonderzoek 
Goed strategisch arbeidsmarktbeleid begint bij inzicht in aantallen over onder andere beroepsbevolking, banen en gediplomeerden. Aantallen die worden verkregen door gedegen, (regionaal) arbeidsmarktonderzoek.

28 arbeidsmarktrapportages

Jaarlijks brengt het netwerk RegioPlus de cijfermatige ontwikkelingen in kaart op de arbeidsmarkt in Zorg en WJK (Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang). Dit doen we voor 28 arbeidsmarktregio’s (onze veertien regionale werkgeversorganisaties, hebben elk meerdere arbeidsmarktregio’s in hun gebied zitten). Deze arbeidsmarktinformatie is onder meer gebaseerd op data vanuit het Landelijk Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn.

Regioportretten

Regioportretten zijn overzichten die voortkomen uit dit gezamenlijk arbeidsmarktonderzoek van de aangesloten regionale organisaties en bevatten kwantitatieve en kwalitatieve gegevens.

Wil je inzage in een van de regioportretten? Bekijk dan de pagina arbeidsmarktinformatie. Klik  op een van de arbeidsmarktregio’s in het landkaartje. Onder ‘rapportages’ staan de regioportretten vermeld.

 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn