Programmalijnen

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg en Welzijn is Beleid Duurzame Inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel.

Meer lezen
Kwalificeren voor Zorg & Welzijn

De sector streeft naar een duurzame en continue aanwas van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Afstemming met het beroepsonderwijs is hierbij van essentieel belang.

Meer lezen
Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen
Werven met beleid

Werven met Beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en efficiënter te organiseren.

Meer lezen

Werven met beleid

Werven met beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden  zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en efficiënter te organiseren.

Jaarlijks draagt de Open Week van Zorg en Welzijn haar steentje bij aan het imago van de sector.

Logo_WZW17.jpgTijdens deze week in maart openen duizenden zorg- en welzijnsinstellingen hun deuren voor het grote publiek. Deze week wordt regionaal gecoördineerd door de zestien regionale werkgeversorganisaties en landelijk ondersteund door RegioPlus. Kijk voor meer informatie op:www.weekvanzorgenwelzijn.nl.

Ook voorlichtings-en doelgroepgerichte activiteiten die vanuit de regionale samenwerkingsverbanden georganiseerd worden, dragen bij aan een positieve beeldvorming van (het werken in) de sector. Door middel van promotieteams, gastlessen en het geven van voorlichting bieden de regionale werkgeversorganisaties ondersteuning aan zorg- en welzijnsinstellingen.


Speerpunten
Activiteiten binnen Werven met beleid richten zich met name op:

  • Week van Zorg en Welzijn
  • Voorlichting en doelgroepgerichte activiteite.Intersectorale mobiliteitsnetwerken.
Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn