Programmalijnen

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg en Welzijn is Beleid Duurzame Inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel.

Meer lezen
Kwalificeren voor Zorg & Welzijn

De sector streeft naar een duurzame en continue aanwas van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Afstemming met het beroepsonderwijs is hierbij van essentieel belang.

Meer lezen
Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen
Werven met beleid

Werven met Beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en efficiënter te organiseren.

Meer lezen

Gezond & Zeker 


RegioPlus is organisator van Gezond & Zeker, een kennisnetwerk dat zich richt op preventie van fysieke belasting en agressie in Zorg en Welzijn. Agressie en fysieke belasting zijn vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg. Naast preventie, vraagt dit om continue aandacht voor deze thema's op de werkvloer. Gezond & Zeker helpt hierbij met een website , nieuwsbrief, helpdesk, magazine en door het organiseren van bijeenkomsten zoals de Gezond & Zeker Kennisdagen.
 
Ergo- en veiligheidscoaches
Gezond & Zeker richt zich op ergo-en veiligheidscoaches, omdat die een belangrijke rol spelen bij de preventie van fysieke belasting en agressie in de zorg. Daarnaast worden ook arbocoördinatoren en P&O-medewerkers met aandacht voor dit onderwerp bereikt.
 
Facts & Figures Meer weten? Neem dan contact op met Coco Heitink. Of kijk op: www.gezondenzeker.nl.
 
gezond-en-zeker-(1).png
Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn