Programmalijnen

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg en Welzijn is Beleid Duurzame Inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel.

Meer lezen
Kwalificeren voor Zorg & Welzijn

De sector streeft naar een duurzame en continue aanwas van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Afstemming met het beroepsonderwijs is hierbij van essentieel belang.

Meer lezen
Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen
Werven met beleid

Werven met Beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en efficiënter te organiseren.

Meer lezen
Sterk-in-je-werk-logo-(2).jpg

 

Het project ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ wordt ingezet om mensen voor de sector Zorg en Welzijn te behouden of binnen te halen. De inzet is om ze door loopbaanoriëntatie weerbaarder en wendbaarder op de arbeidsmarkt te laten worden, waardoor de kans op werkbehoud of nieuw werk wordt vergroot. ‘Sterk in je werk, zorg voor jezelf’ werkt hiermee eveneens preventief, omdat de veranderende zorg vraagt om andere competenties van medewerkers.
 
Persoonlijke aanpak
Door de inzet van loopbaanadviseurs wordt er gebruik gemaakt van een persoonlijke aanpak die de kennis en mogelijkheden van de doelgroep op de arbeidsmarkt vergroot. Daarnaast wordt de doelgroep gewezen op mogelijkheden als loopbaantesten, scholingsmogelijkheden, vacaturebanken en scholingsvouchers. Scholingsvouchers zijn subsidies voor opleidingen die bij het UWV kunnen worden aangevraagd. 

Unieke samenwerking
CNV Zorg &Welzijn en Regioplus zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en de daarbij horende coördinatie. Vakbondsorganisatie FNV ondersteunt het project. RegioPlus draagt zorg voor de landelijke coördinatie en de regionale uitvoering. Werkgevers en werknemers in Zorg en Welzijn werken op regionaal niveau samen om de uitvoering van het project succesvol te laten verlopen.

Bekijk hier een video over 'Sterk in je werk, zorg voor jezelf'.

Meer weten? Kijk op www.sterkinjewerk.nl of neem contact op met Irene Mulder
 
banner-sterk-in-je-werk-230-x-93-px-B-(002).gif
Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn