Programmalijnen

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg en Welzijn is Beleid Duurzame Inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel.

Meer lezen
Kwalificeren voor Zorg & Welzijn

De sector streeft naar een duurzame en continue aanwas van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Afstemming met het beroepsonderwijs is hierbij van essentieel belang.

Meer lezen
Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen
Werven met beleid

Werven met Beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en efficiënter te organiseren.

Meer lezen

Waarschuwingsregister

 Het Waarschuwingsregister richt zich op preventie en het voorkomen van recidive. Medewerkers (incl. ZZP’ers, stagiaires en vrijwilligers) worden op de hoogte gesteld dat het plegen van diefstal, mishandeling en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens cliënten kan leiden tot uitsluiting van werk in de langdurige zorgsector voor een periode van twee of vier jaar. Daarnaast worden in vacatures sollicitanten vooraf geïnformeerd over het feit dat de organisatie een integriteitscontrole uitvoert via het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn.

Aanvullend op VOG
Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren al maatregelen genomen om te voorkomen dat medewerkers die cliënten mishandeld of bestolen hebben, opnieuw aan de slag kunnen. Veel instellingen vragen daarom een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan voor nieuwe medewerkers.
Doordat niet alle relevante, grensoverschrijdende incidenten worden opgenomen in het Justitieel Documentatiesyteem, is een VOG echter niet afdoende gebleken. Het Waarschuwingsregister is een aanvullend instrument dat bijdraagt aan de integriteit van medewerkers en kwaliteit van zorg.
 
Aanleiding
Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn is ontstaan uit het verzoek van werkgevers aan werkgeversorganisatie ZorgZijn Werkt (regio Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord) om een ‘zwarte lijst’  bij te houden van medewerkers die grensoverschrijdend gedrag hebben gepleegd. Om dit op een rechtmatige manier te doen, is dit initiatief goedgekeurd door het CBP (nu Autoriteit Persoonsgegevens). Op 1 januari 2016 heeft het bureau RegioPlus de landelijke coördinatie van het Waarschuwingsregister op zich genomen.
 
Huidige situatie
Het bureau RegioPlus richt zich in 2017 op het landelijk uitrollen van het Waarschuwingsregister via de regionale werkgeversorganisaties. Dit betekent dat alle werkgevers van zorg en welzijn in Nederland actief benaderd gaan worden om deel te nemen aan het Waarschuwingsregister.
 
Meer weten? Neem dan contact op met Safia el Habhoubi. Of lees verder op: www.waarschuwingsregisterzorgenwelzijn.nl.

waarschuwingsregister.png
Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn