Programmalijnen

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg en Welzijn is Beleid Duurzame Inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel.

Meer lezen
Kwalificeren voor Zorg & Welzijn

De sector streeft naar een duurzame en continue aanwas van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Afstemming met het beroepsonderwijs is hierbij van essentieel belang.

Meer lezen
Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen
Werven met beleid

Werven met Beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en efficiënter te organiseren.

Meer lezen
 

Week van Zorg en Welzijn 

De Week van Zorg en Welzijn 2017 zit er weer op. Zorgambassadeur Maarten van der Weijden vloog met een helikopter door Nederland om zorginstellingen te bezoeken. Ook vele bekende Nederlanders deden mee. Ze bezochten een zorginstelling of namen een Zorgshout op om medewerkers in Zorg en Welzijn te bedanken. Er was aandacht voor De Week op televisie en radio. Bij de Gouden Hart Actie op Facebook werden ruim 700 prachtige complimenten uitgedeeld aan medewerkers in Zorg en Welzijn. 

Weer veel locaties bezocht
In totaal openden ruim 1.100 locaties in Nederland de deuren. Bezoekers konden een kijkje nemen achter de schermen bij onder andere ziekenhuizen, verpleeghuizen, tandartsen en verzorgingshuizen. Daar konden ze bijvoorbeeld een ambulance van binnen bekijken, een rondleiding door operatiekamers volgen, of meekijken bij een tandartsbehandeling.

Jaarlijkse Campagne 
Elk jaar vindt er in maart een Week van Zorg en Welzijn plaats. Hier wordt jaarlijks campagne voor gevoerd door de landelijke huis-aan-huis krant "Zorg en Welzijn Special' (met oplage van ruim 6 miljoen), het televisieprogramma "Heel Holland zorgt' en een radio- en social mediacampagne.

Passie en professionaliteit 
Tijdens De Week kunnen belangstellenden, buurtbewoners, (aankomende) studenten, vrijwilligers, cliënten en mantelzorgers komen kijken naar het werk van de 1.2 miljoen medewerkers en 450.000 vrijwilligers die zich dagelijks met passie en professionaliteit inzetten voor hun cliënten en patiënten. 

RegioPlus coördineert de Week van Zorg en Welzijn en de daarbij horende campagne. 

Week van Zorg en Welzijn 2017
De volgende Week is van 12 t/m 17 maart 2018. Voor een impressie van de  Week van Zorg en Welzijn 2017, kun je de wrap-upmovie onderaan deze pagina bekijken.  

Meer weten? Neem dan contact op met Irene Mulder of kijk op www.weekvanzorgenwelzijn.nl.

Logo_WZW17.jpg
Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn