RegioPlus zet zich in voor voldoende en gekwalificeerd personeel in Zorg en Welzijn. Voor nu en later!

Projectenkrant 'Pareltjes uit de regio'

In het landelijk dekkend netwerk van RegioPlus gaan we dagelijks de uitdaging aan om arbeidsmarktvraagstukken op de kaart te zetten en uitvoering te geven aan oplossingen op regionaal niveau. De projectenkrant 'Pareltjes uit de regio' geeft kernachtig weer welke concrete activiteiten er in de regio plaatsvinden. Bekijk onze projectenkranten:

Projectkrant juni 2017

Projectkrant maart 2017

Projectkrant december 2016

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg