Programmalijnen

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg en Welzijn is Beleid Duurzame Inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel.

Meer lezen
Kwalificeren voor Zorg & Welzijn

De sector streeft naar een duurzame en continue aanwas van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Afstemming met het beroepsonderwijs is hierbij van essentieel belang.

Meer lezen
Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen
Werven met beleid

Werven met Beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en efficiënter te organiseren.

Meer lezen

Regio's

RegioPlus is het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties. Onze missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de grootste sector in Nederland: Zorg en Welzijn. Dit doen we door ons op deskundig, geschikt en voldoende personeel te richten, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.
 
Ieder een eigen netwerk
Elke regionale werkgeversorganisatie is weer een netwerk op zich, met aangesloten instellingen in zorg en welzijn, als ziekenhuizen en verpleeghuizen. Regionale werkgeversorganisaties ondersteunen deze aangesloten instellingen door:

  • regionale samenwerking te stimuleren;
  • regionaal arbeidsmarktonderzoek uit te voeren;
  • een platform te bieden voor discussie en kennisuitwisseling;
  • instrumenten en diensten aan te bieden die de ontwikkeling van strategisch hrm-beleid bevorderen.

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Klik dan rechts op de betreffende regio.

Regiokaart

Friesland Zeeland Groningen/Drenthe Noord-Holland Noord Groot Amsterdam Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg
Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn