Programmalijnen

Beleid Duurzame Inzetbaarheid

Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg en Welzijn is Beleid Duurzame Inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel.

Meer lezen
Kwalificeren voor Zorg & Welzijn

De sector streeft naar een duurzame en continue aanwas van voldoende gekwalificeerde medewerkers. Afstemming met het beroepsonderwijs is hierbij van essentieel belang.

Meer lezen
Strategisch Arbeidsmarktbeleid

Strategisch arbeidsmarktbeleid is noodzakelijk om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn.

Meer lezen
Werven met beleid

Werven met Beleid richt zich op het aantrekken van personeel voor de sector zorg en welzijn. Door middel van de activiteiten op dit thema worden zorg- en welzijnsinstellingen ondersteund om hun personeelsbeleid aan te scherpen en (wervings)activiteiten slimmer en effici├źnter te organiseren.

Meer lezen

Samen Voor Betere Zorg (VBZ)


Regio: Kennemerland, Amstelland en Meerlanden

 
 
Contact  
Adres:  Schipholweg 1
 2034 LS Haarlem
Telefoon:  023 - 5322151
E-mail:  vbz@vbzkam.nl
   
Website organisatie:  www.samenvoorbeterezorg.nl
Website vacatures:  www.infopuntzorg.nl
VBZ-KAM
Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn