Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Flexibilisering mbo onderwijs voor volwassenen in zorg en welzijn

 

Om zij-instroom en doorstroom van zorg- en welzijnsmedewerkers te bevorderen, wordt op landelijk niveau onderwijs ontwikkeld in leereenheden. Volwassenen die zo’n kortdurende leereenheid hebben gevolgd, kunnen direct werken op het specifieke werkgebied waarvoor ze zijn opgeleid.  

Vanuit een gezamenlijke missie werken de partijen ActiZ, VGN (Vereniging Gehandicapten Nederland), A+O VVT (Stichting Arbeidsmarkt- en opleidingsbeleid verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg), RegioPlus, MBO Raad, NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding) en de ministeries van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) samen aan een project om te komen tot flexibilisering van het beroepsonderwijs voor volwassenenonderwijs in zorg en welzijn. groepsfoto.jpg

Het project is gestart met als doel voor werkveld in zorg en welzijn en mbo onderwijs: 

  • Overzicht te bieden in alle landelijke ontstane initiatieven op het gebied van flexibel opleiden in zorg en welzijn 
  • Eén landelijke aanpak van flexibel onderwijs voor volwassenen in zorg en welzijn te realiseren met een heldere structuur. ​
  • Het bereiken van landelijke erkenning door zowel zorg en welzijn als onderwijsorganisaties van de flexibele aanpak (civiel effect). 

Aan het vaststellen van de leereenheden is een proces voorafgegaan met het werkveld en het onderwijs, onder begeleiding van CINOP. De leereenheden zijn vastgesteld op basis van input van het werkveld, waarbij een goede monitoring is door CINOP dat alle leereenheden gestapeld  -minimaal- het kwalificatiedossier (zonder Nederlands, Engels, Rekenen en Loopbaan en burgerschap) afdekken. Tijdens de pilotfase zullen de leereenheden geevalueerd worden, zodat uiteindelijke vaststelling kan plaatsvinden.   

Bekijk het overzicht de leereenheden:

  • klik hier voor het overzicht van VGN.
  • klik hier voor het overzicht van ActiZ.

Op dit moment lopen er een aantal pilots: voor de VVT lopend deze pilots in de regio’s Eindhoven, Rotterdam en Amersfoort en de GHZ pilots worden uitgevoerd met ASVZ en ’s Heerenloo. 

Hiernaast is er een “kopgroep” van onderwijsorganisaties met landelijke dekking actief met pilots op het gebied van leereenheden. Deze groep bestaan uit MBO Landstede, Summa College, ROC Gilde, MBO Amersfoort, ROC Midden Nederland Amersfoort, Hoornbeeck, Albeda college, Nova college, ROC Friese Poort en OPPstap. 

Verbinding MBO certificaten: voor de aanvraag MBO certificaten 2e tranche zijn er vanuit een landelijke “kopgroep” van onderwijsorganisaties  gezamenlijke aanvragen gedaan, met als basis de leereenheden. Voor maar liefst 7 aanvragen wordt er op dit moment wordt er in samenwerking met SBB gewerkt aan de afronding hiervan.  

Bekijk voor meer informatie:

De leereenheden zijn subsidiabel onder de subsidieregeling van SectorplanPlus.

 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg