RegioPlus zet zich in voor voldoende en gekwalificeerd personeel in Zorg en Welzijn. Voor nu en later!

Nieuws

‘Thuiszorgroute-informatie voor cliënten’ winnaar ZorgAward 2017


12-10-2017

​Anneke Ruigrok (Zorgpartners Midden-Holland) heeft dit jaar de ZorgAward 2017 gewonnen met de Thuiszorgroute-informatie voor cliënten. Elk jaar organiseert Care2Care de uitreiking van de ZorgAward met als doel ideeën die op de werkvloer leven te belonen en te delen met anderen. Want veel ideeën en initiatieven worden bedacht op de werkvloer zelf, maar blijven vaak onzichtbaar of komen niet ten uitvoer.

Meer lezen

Zorgpact Limburg deelt initiatieven en projecten op nieuwe website


12-10-2017

De maatschappij verandert en de zorg verandert mee. Dat vraagt om betere zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Hiervoor is samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsorganisaties en (lokale) overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact Limburg fungeert als de aanjager van samenwerking tussen deze partijen. We geven goede voorbeelden een podium en stimuleren een gezamenlijke aanpak.

Meer lezen

Onderzoek naar werken in de Zorg onder oud-medewerkers Zuid-Holland Zuid


12-10-2017

Naar aanleiding van de tekorten in de Zorg en het hoge aantal jongeren dat de sector verlaat, heeft WGV Zorg en Welzijn Zuid-Holland Zuid ruim 2.200 oud-medewerkers benaderd met een vragenlijst. Hierin werd oud-medewerkers gevraagd naar het werken in de zorg, de redenen waarom ze zijn vertrokken en het werk dat ze nu doen. De eerste resultaten zijn te vinden in deze factsheet.

Meer lezen

De RegioPlus organisaties bereiken werkgever en onderwijs


12-10-2017

Het programma Koersen op Kansen (2016-2020) draagt effectief bij aan strategisch arbeidsmarktbeleid en de werving van nieuwe medewerkers. Dit blijkt uit de tussentijdse resultaten over 2016, die onderzoeksbureau Bartels onlangs bekendmaakte. Het programma, dat met subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport mogelijk wordt gemaakt, blijkt structurele impact te hebben op de arbeidsmarkt. Vanuit Koersen op Kansen werken veertien werkgeversorganisaties samen met RegioPlus aan actuele vraagstukken in Zorg en Welzijn op het gebied van de arbeidsmarkt.  Op dit moment wordt bijvoorbeeld stevig ingezet op de tekorten in de zorg via Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten en de landelijke arbeidsmarktagenda ‘Aan het werk voor ouderen’.

Meer lezen

Landelijke aftrap Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn


11-10-2017

Kwetsbare cliënten hebben recht op goede en veilige zorg. Om die reden wordt de Haagse pilot introductie Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn’ landelijk uitgerold. De aftrap daarvan vond deze week plaats in Huis ter Heide. Tijdens de kick-off werd aan de regionale projectleiders het campagnemateriaal gepresenteerd. RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, organiseert op verzoek van werkgevers de landelijke uitrol.

Meer lezen

  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  > 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg