Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Zorgpact Limburg deelt initiatieven en projecten op nieuwe website

Website-Zorgpact-Limburg.PNG
12-10-2017

De maatschappij verandert en de zorg verandert mee. Dat vraagt om betere zorg voor iedereen door goed opgeleide en kundige zorgprofessionals, nu en in de toekomst. Hiervoor is samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsorganisaties en (lokale) overheden op regionaal niveau cruciaal. Het Zorgpact Limburg fungeert als de aanjager van samenwerking tussen deze partijen. We geven goede voorbeelden een podium en stimuleren een gezamenlijke aanpak.

Vanaf 9 oktober 2017 geeft de nieuwe website zorgpactlimburg.nl een overzicht van actuele projecten en initiatieven en faciliteert verdere samenwerking tussen (zorg)Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Door alle initiatieven rond de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn onder het Zorgpact Limburg te brengen, wordt de samenhang zichtbaar en de integratie van (arbeidsmarkt)activiteiten gestimuleerd Het secretariaat en beheer van de website is belegd bij de regionale arbeidsmarktorganisatie Zorg aan Zet.
 
Projecten en initiatieven delen
Limburgse zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties vinden in het platform een podium om hun projecten en initiatieven op het gebied van de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn te delen. Ter kennisname, inspiratie of participatie en verdere uitbouw.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg