Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

De nieuwe cao VVT: stimulans voor op verhogen instroom én behoud

09-05-2018


Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over de cao VVT. De cao ademt een stimulans uit voor meer instroom én behoud en is daarom een mooie ondersteuning van activiteiten in het RAAT: vanaf 1 september stijgen zowel de leerlingensalarissen (+ 10%) als de stagevergoedingen (+ 16%). Ook zijn afspraken gemaakt over het bevorderen van instroom en zij-instroom, met een oriëntatiebaan waarin belangstellenden in korte tijd kunnen kennismaken met het vak. Verder is in de cao aandacht voor de waardering van de huidige medewerker, onder meer door een loonsverhoging van 4% per 1 oktober 2018. ​

De oriëntatiebaan is:
  • Bedoeld voor instromers om te kijken of de ouderenzorg wat voor hen is en voor werkgevers om te kijken of deze medewerker geschikt is / zich kan ontwikkelen op basis van de juiste competenties.
  • Een baan voor 3 maanden voor 1800 euro bruto fulltime basis all in. Dus incl. vakantiegeld, zonder onregelmatigheidstoeslag of eindejaarsuitkering.
  • Het is een apart arbeidsvoorwaardenpakket en geen inschaling in FWG.
  • Het gaat erom dat deze banen niet ipv reguliere bezetting komen. En bij deze banen hoort ook begeleiding.
  • Het komt niet in de plaats van allerlei inspanningen die nu al plaats vinden om zij instroom te stimuleren. Zoals herintrederstrajecten of zij- instroom trajecten met gelijk een BBL-plek. Het staat werkgevers vrij om zelf trajecten op te zetten.
  • Het wordt niet opgelegd, maar is een extra mogelijkheid om tekorten het hoofd te kunnen bieden.
Bij ActiZ wordt nog gekeken hoe deze banen zich verhouden met eisen rondom personele samenstelling Kwaliteitskader. Bekijk de nieuwe cao.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg