Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Goede medewerkers voor goede zorg en welzijn


24-7-2018

Ook al is het voor mijn gevoel al maanden zomer, voor velen breekt nu de zomerperiode aan. Een mooi moment om terug te kijken op het eerste halfjaar en vooruit te blikken op de rest van 2018. Er is veel werk verzet door de 14 regionale werkgeversorganisaties en het bureau RegioPlus. Naast reguliere zaken en recent gestarte projecten, zoals de Regionale actieplannen aanpak tekorten (RAAT) en het SectorplanPlus, vergde het Actieprogramma Werken in de Zorg tot nu toe veel tijd en aandacht. Zowel regionaal als landelijk kwam er veel op de zorg- en welzijnssector en de regio’s af. Zoals het hoort in een samenwerkingsverband zetten we de schouders er gezamenlijk onder en droegen we allemaal een steentje bij aan ‘meer, beter en anders’ werken in zorg en welzijn.
 
Zoals het er nu naar uitziet gaat de landelijke publiekscampagne ‘Ik Zorg’ medio oktober van start. Op dit moment werken alle betrokken partijen keihard aan het vormgeven van het op de juiste manier naar de sector toe leiden van ge├»nteresseerden. Niet alleen via de bijbehorende campagnewebsite, maar bijvoorbeeld ook door het opzetten van regionale knooppunten om ge├»nteresseerden van informatie te voorzien en door te verwijzen naar concrete mogelijkheden om in de sector aan de slag te gaan. Ik ben elke keer weer onder de indruk van de betrokkenheid en organisatiekracht van de regio’s in het samenwerkingsverband RegioPlus. Vooral door de manier waarop zij telkens de balans weten te vinden tussen regionale en landelijke belangen, en hier goed tussen weten te schakelen. Kortom, het samenwerkingsverband in optima forma.
 
Zo halverwege het jaar is het ook goed om te kijken hoe het staat met de voortgang van gestelde doelen. Daarom hebben we met het bureau van RegioPlus het jaarplan erbij gepakt en doorgenomen. Gelukkig liggen we op koers en kwamen we geen verassingen tegen. Deze lijn gaan we de tweede helft van het jaar voortzetten. Ook stonden we medio juli met de directeuren van de regio’s stil bij de maatschappelijke opdracht, de visie en de positionering van RegioPlus in het veranderende speelveld. Tijdens een inspirerende tweedaagse strategische sessie spraken we uitgebreid over de meerwaarde van de regionale aanpak van de arbeidsmarkt en het belang van de goede verbinding met landelijke partijen.
 
Kortom, in de eerste zes maanden is veel werk verzet. Tijd voor een welverdiende vakantie. Uiteraard lopen diverse projecten gewoon door, toch wens ik iedereen een fijne zomer zodat we daarna weer met nieuwe energie en enthousiasme aan de slag kunnen. Want zonder goede medewerkers, geen goede zorg!
 
Jelle Boonstra
 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg