Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Hét antwoord op de tekorten, een simpele optelsom


7-8-2018

Het is algemeen bekend dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. Zo heeft ook de zorg- en welzijnssector te maken met (oplopende) personeelstekorten. Tegelijkertijd is er een grote groep mensen die moeite heeft om aan het werk te komen. Dan lijkt het simpel, immers: werkzoekende + baan = bingo! Maar helaas, zo makkelijk komt de sector er niet vanaf. Daarom pleit ik samen met onze achterban voor vergaande vormen van samenwerking om deze noot te kraken.

Aan de ene kant vraagt de maatschappij dat iedereen meedoet en een steentje bijdraagt, aan de andere kant eist diezelfde maatschappij dat zorg alleen geleverd mag worden door goed opgeleide professionals die weten wat ze doen. Daarnaast stellen wet- en regelgeving strenge diploma- en kwaliteitseisen aan de zorg en welzijnssector. Een succesvolle bankier die de overstap naar een baan in zorg en welzijn wil maken is logischerwijs niet direct inzetbaar als verpleegkundige. Laat staan iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT)
Onlangs las ik in het AD dat de nieuwe topman van het UWV, Fred Paling, regionale spelers oproept om samen te werken met het UWV om zo het arbeidspotentieel onder de honderdduizenden mensen zonder werk maximaal te benutten. Paling merkt terecht op dat werkgevers, gemeenten, scholen en het UWV in de regio gezamenlijk naar (creatieve) oplossingen moeten kijken om deze doelgroep naar een zorgbaan te leiden. Een pleidooi dat precies bij de filosofie en ambitie van de 14 regionale werkgeversorganisaties van het samenwerkingsverband RegioPlus past. Duurzame regionale samenwerking tussen alle betrokken partijen om een stabiele en gebalanceerde arbeidsmarkt te waarborgen.
Binnen RAAT werken regionale spelers samen die zich bezig houden met het aanpakken van personeelstekorten (korte termijn) en een integrale arbeidsmarktaanpak (lange termijn) in zorg en welzijn. Een samenwerking die in de regio plaatsvindt, maar waarbij ook met landelijke partijen - onder andere met UWV- afstemming is en gezamenlijk wordt opgetrokken. Door gezamenlijke en afgestemde (regionale) acties bovenop alles wat de regionale werkgeversorganisaties altijd al doen te leggen, pakken de betrokken partijen de uitdagingen in de regio écht aan om zo tot positief resultaat te komen. Resultaat op het gebied van het verhogen van instroom door het positief beïnvloeden van de loopbaankeuze van jongeren en zij-instromers, het verbeteren van het opleidingsrendement, het verhogen van opleidingsmogelijkheden en het werken aan behoud van goed opgeleid en gekwalificeerd personeel.

SectorplanPlus
Fred Paling wijst op het beschikbare budget en de kennis van het UWV om werkzoekenden te wijzen op opleidings- en baankansen. Paling pleit ervoor dat regionale partijen de regie pakken om mensen voor te bereiden op een baan en daar gericht naartoe leiden. Iets wat precies aansluit  aan de maatschappelijke, diploma- en kwaliteitseisen die we stellen aan zorg en welzijn. Eén van instrumenten welke hier aan bij kan dragen is het regionaal georganiseerde SectorplanPlus. Door extra te investeren in scholing van (nieuwe) medewerkers ondersteunt het ministerie van VWS zo het inzetbaar maken van nieuwe medewerkers.
De optelsom is niet zo rechtlijnig als soms wordt gedacht. Vanuit de regio wordt daarom van alle kanten ingezet op samenwerking en opleiding op maat om de uitdagingen van de arbeidsmarkt te trotseren en te werken aan een stabiele arbeidsmarkt voor nu en in de toekomst. Samenvattend kom ik dan tot de volgende optelling: Samenwerking + opleiding = stabiele arbeidsmarkt.
 
Jelle Boonstra
Directeur RegioPlus

Deze column is op 6 augustus 2018 op Skipr gepubliceerd.

027-(2).JPG

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg