Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Innoveren doe je samen. Gebruik de subsidie11-01-2018

Veel bestuurders en leidinggevenden in het sociaal domein lopen tegen dezelfde uitdagingen aan: het binden en boeien van personeel, de onzekerheid die gemeentelijke aanbestedingen met zich meebrengen. Ze hebben vaak dezelfde vragen: Hoe en waar vind je goede medewerkers en hoe blijven ze gemotiveerd en behouden voor de organisatie? Maar ook: hoe kan mijn organisatie op een goede en duurzame manier samenwerken met andere organisaties in de regio?​

Oplossingen vinden met andere organisaties
Gebruik de Subsidie Slimme BOUWplaats om samen met andere organisaties uit jouw regio de uitdaging aan te gaan. Sluit je aan bij een bestaand initiatief of laat je inspireren door deze voorbeelden:

  1. Flexibele vervangerspool. Nog maar een paar jaar geleden moest jouw organisatie goeie mensen ontslaan. Nu lukt het nauwelijks om de bezetting rond te krijgen. Iedereen vist in dezelfde vijver naar nieuwe collega’s. In samenwerking met twee organisaties uit de buurt, zet je een vervangerspool op. Zo kan de organisatie sneller en flexibeler inspelen op schommelingen in de vraag en (vaste) mensen aan het werk houden. Door samen te werken met het UWV en een uitzendbureau voor 55-plussers weet je aan geschikte collega’s te komen.

  2. Coaching on the job. Jouw organisatie ziet jonge, talentvolle medewerkers afbranden. Ze komen fris binnen; na twee, drie jaar houden ze het voor gezien. De emotionele belasting van het werk is zwaar en intensieve begeleiding zit er niet in door de hoge werkdruk. Samen met een HBO-opleiding ontwikkelt jouw organisatie een traject voor coaching on the job. Een ervaren medewerker vormt een jaar lang een tandem met een medewerker die net van school komt. Dat komt de inzetbaarheid ten goede: nieuwe mensen voelen zich gesteund, ervaren professionals kunnen hun waardevolle ervaring overdragen én andere talenten ontplooien. En de organisatie krijgt de kans een nieuwe, efficiënte mentormethodiek te ontwikkelen. 

  3. Job swap. ‘Hoe houd ik mijn mensen betrokken en werkfit?’ Die vraag houdt jou soms uit je slaap. Hoe geef je medewerkers de ruimte om andere talenten te ontwikkelen en nieuwe dingen uit te proberen, terwijl het werk gewoon door gaat? Met een GGZ-instelling maken jullie afspraken over ‘job swap.’ Deelname is vrijwillig. Wie zin heeft neemt een paar dagen het werk van een ander over. Vooraf worden goede afspraken gemaakt. Zo verbreedt de medewerker zijn horizon, doet nieuwe ideeën op en brengt eigen ervaringen in. Dat werkt verfrissend: voor medewerker en organisatie. En het regelwerk valt reuze mee door gebruik van het job swap platform.

Hoe kun je subsidie aanvragen? Misschien heb je een kant en klaar voorstel en weet je met welke organisaties je wilt samenwerken. Misschien is dat nog niet helder. Geen probleem. Vermeld bij je aanvraag met welk thema je aan de slag wilt. Dan bekijken wij of we organisaties met gezamenlijke thema’s en belangen kunnen matchen. Kijk op de site voor meer informatie.

Oplossingen vinden met andere leidinggevenden: subsidie op “leernetwerken”
In een netwerk van circa 15 leidinggevenden en HR-adviseurs uit het sociaal domein ga je aan de slag met een andere manier van  leidinggeven, inspireren en activeren. In het netwerk leer je met en van elkaar en krijg je daarnaast nieuwe inzichten en tools aangereikt door een trainer. Bekijk de verschillende netwerken.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg