Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag in de zorg


10-07-2018

Op woensdag 11 juli tekenden diverse partijen, waaronder RegioPlus, een convenant om samen te stimuleren dat mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt worden toegeleid naar werken in de zorg- en welzijnssector.
 
Er zijn nog talloze mensen die, als gevolg van een arbeidshandicap of door langdurige werkloosheid, moeite hebben de stap naar de arbeidsmarkt te maken. Onder die mensen zitten er veel die graag iets voor een ander willen betekenen. Met de juiste begeleiding en door creatief te kijken naar hoe het werk in de zorg- en welzijnssector anders georganiseerd kan worden, kunnen deze mensen van onschatbare waarde zijn voor de sector.
 
Samen met Actiz, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), VO-Raad Praktijkonderwijs, Primair Onderwijsraad (PO-raad), Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs (Lecso), Divosa, UWV en werknemersorganisatie CNV tekent de voorzitter van RegioPlus, Johan Brongers, morgen in Den Haag een convenant met daarin afspraken om de inzet van deze specifieke doelgroep binnen zorg en welzijn te bevorderen. Zodat mensen die nu nog aan de kant staan een kans krijgen een bijdrage te leveren aan het aanpakken van de enorme personeelstekorten in de sector.
 
Bekijk hier meer over het convenant.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg