Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Middelen tijdvak 3 van SectorplanPlus bekend

22-11-2018

Vanaf 3 december bieden regionale werkgeversorganisaties de mogelijkheid om aanvragen in te dienen voor opleidingstrajecten ten behoeve van het 3e tijdvak. In totaal komt voor dit tijdvak ten minste € 95 mln. beschikbaar. Over de verdeling van de middelen over de sectoren wordt door het ministerie van VWS een besluit genomen op basis van het totale overzicht van ingediende aanvragen zoals dat door de regionale werkgeversorganisaties aan VWS wordt voorgelegd.

Vanaf 3 december kunnen organisaties voor het derde tijdvak subsidie aanvragen voor het opleiden van medewerkers. Deze opleidingen moeten een bijdrage leveren aan de aanpak van de tekorten op de regionale arbeidsmarkt. Daartoe moeten ze gericht zijn op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde medewerkers, om- of opscholing binnen de organisatie via gekwalificeerde scholing of de scholing van praktijkbegeleiders. Het derde tijdvak loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2021. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 21 december 2018.

In het derde tijdvak hoeven verpleeghuizen hun aanvraag, in tegenstelling tot in tijdvak twee, niet meer van tevoren ter advies voor te leggen aan het Zorgkantoor. Daarmee komt het adviesrapport te vervallen. Wel wordt achteraf getoetst of de ingediende opleidingsprojecten voor dit tijdvak in lijn zijn met het Kwaliteitsplan Verpleeghuiszorg.

Andere wijzigingen ten aanzien van tijdvak twee zijn de toevoeging van oriƫntatiebanen, waardoor werkgevers die ter oriƫntatie werknemers aannemen hier ook subsidie voor aan kunnen vragen, een aantal nieuwe opleidingen dat is toegevoegd en een verfijning van opleidingen die betrekking hebben op het trainen en opleiden van deelnemers middels langdurige trajecten.
 
Kijk voor het volledige programma van eisen voor tijdvak 3 op www.sectorplanplus.nl
 
Op basis van alle aanvragen, de beoordeling en het beschikbare budget vindt de toekenning plaats. Partijen streven naar een afhandeling hiervan op uiterlijk 15 februari 2019, zodat de subsidietoekenning in de tweede helft van februari bekend kan worden gemaakt.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg