Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Miljoenennota toont ambitie, maar zorg heeft actie nodig

02-10-2018

Nu de Glazen Koets weer in de stalling staat is het goed om naar de kabinetsplannen voor komend jaar te kijken.


Ik ben blij met de ambitie van het kabinet om zich te blijven inzetten om de administratieve last voor zorgprofessionals aan te pakken zodat er meer tijd is voor het leveren van zorg met aandacht voor patiënten en cliënten. Dat klinkt mij als muziek in de oren. Zorgprofessionals moeten vooral doen waar ze goed in zijn.

Enige realiteitszin is hier wel op zijn plaats. Zonder extra menskracht of te kijken hoe dingen anders of slimmer kunnen, zijn we nergens. Kortom: aan de slag met 'meer, beter, anders', de ruggengraat van het VWS actieprogramma Werken in de Zorg .

Arbeidspotentieel

In de Miljoenennota las ik dat VWS extra in gaat zetten op instroom via het opleiden van nieuwe zorgprofessionals over de volle breedte van de zorg- en welzijnssector. Niet meer dan terecht. Naast de bekende krapteberoepen komen er extra opleidingsplaatsen voor ambulancemedewerkers en voor vakkundige professionals in de geestelijke gezondheidszorg. De logische vraag die je vaak hoort is: 'Zijn die mensen er wel?'

Vlak na Prinsjesdag meldde De Telegraaf op basis van CBS-cijfers dat er bijna 70.000 mensen met een zorgopleiding thuis zitten, met een onaantrekkelijke benaming 'onbenut arbeidspotentieel'. Weinig persoonlijk en al helemaal niet aansprekend om deze mensen –want dat zijn het- weer terug de sector in te krijgen.

Daarom werken we met de regionale werkgeversorganisaties, diverse landelijke partijen en VWS aan de publiekscampagne ‘Ik Zorg’. Niet alleen om mensen aan te trekken vanuit de beroepsopleidingen, maar juist ook om herintreders, zij-instromers en 'thuiszitters' naar het betekenisvolle werk in sector te krijgen.

De campagne die einde van dit jaar van start gaat er voor zorgen dat geïnteresseerden gericht hun weg kunnen vinden naar die mooie baan in zorg- en welzijn. Inclusief activatie en motivatie van mensen die de sector verlaten hebben. Voor loopbaanoriëntatie, een opleiding, stage of (oriëntatie-)baan kunnen geïnteresseerden straks terecht bij regionale contactpunten. Op deze manier maken we het zo makkelijk mogelijk om aan de slag te gaan in zorg en welzijn.

Flexibiliteit

Goed dat ook Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maatregelen neemt om de toenemende spanning op de arbeidsmarkt een halt toe te roepen.  Onder de noemer 'arbeidsmarkt in balans' werkt SZW aan het terugdringen van de huidige  mismatch. Onder andere via een beweging om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om mensen in vaste dienst te nemen en tegelijk werkzoekenden en werknemers flexibiliteit en werkzekerheid te bieden. 

Kortom allemaal goede bewegingen, maar we mogen niet vergeten waar het in de zorg om gaat: tijd en aandacht. En dat vraagt meer dan ambitie en beleidsmaatregelen. Dat vraagt om doen.

Jelle Boonstra

Directeur Regioplus

Deze column is op 1 oktober 2018 op Skipr gepubliceerd.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg