Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Pilots mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van mbo-kwalificaties


08-03-2018

Onderwijs en sociale partners in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) gaan aan de slag met 10 tot 15 pilots, waarbij wordt onderzocht hoe mbo-certificaten kunnen worden verbonden aan beroepsgerichte onderdelen van mbo-kwalificaties. Deze certificaten zijn bedoeld voor werkenden en werkzoekenden en die door middel van certificaten hun positie op de arbeidsmarkt willen versterken. Het gaat om onderdelen die een zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt hebben en bijdragen aan een bredere inzetbaarheid of betere toerusting op de veranderende beroepsvereisten van werkenden en werkzoekenden. 

Het doel van de pilots is om de werkbaarheid van certificaten in de praktijk te toetsen en daarmee antwoord te krijgen op mogelijke risico’s en kansen. Ook wordt zo meer duidelijk over de condities waaronder mbo-certificaten binnen de kwalificatiestructuur kunnen worden vormgegeven. Elke pilot bestaat uit een samenwerkingsverband van één of meer bedrijven/instellingen, één of meer (bekostigde of niet-bekostigde) onderwijsinstellingen en de desbetreffende sociale partners. Na de in de pilots uitgevoerde opleidingstrajecten worden de door de werknemers behaalde  mbo-certificaten opgenomen in het diplomaregister van OCW.

Voorwaarden voor deelname aan de pilots
  • De concrete scholingsbehoefte aan onderdelen van een mbo-opleiding van werkgevers en werknemers is richtinggevend bij de pilot. 
  • Het beoogde certificaat dient  een zelfstandige betekenis te hebben op de arbeidsmarkt en herkenbaar te zijn voor een breed scala aan werkgevers en werksituaties.
  • Aan de pilots kunnen samenwerkingsverbanden van ten minste één onderwijsinstelling en één bedrijf deelnemen, aangevuld met de sociale partners. Zowel bekostigde als niet-bekostigde mbo-instellingen kunnen deelnemen aan het samenwerkingsverband. De aansluiting van sociale partners (brancheorganisatie, vakbond) wordt verzorgd door de brancheorganisaties en de vakbonden. 
  • Voor de uitvoering van het opleidingstraject ontvangen de betrokken onderwijsinstellingen geen bekostiging vanuit OCW. 
  • Van het samenwerkingsverband wordt verwacht dat de partners bereid zijn om mee te werken aan de ontwikkeling van een werkbare methodiek voor mbo-certificaten en, digitaal en via bijeenkomsten ervaringen te delen ten behoeve van het evaluatieonderzoek.

Voorlichtingsbijeenkomst
Op 19 maart van 13.30 – 16.00 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst bij BCN (Catharijnesingel 48, Utrecht). Aanmelden hiervoor kan via www.s-bb.nl/pilots-mbo-certificaten. Vanaf 19 maart tot en met 15 april kan via deze site worden aangemeld voor deelname aan de pilots.

Meer informatie en een overzicht van de voorwaarden kun je hier vinden.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg