Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

RAAT bijeenkomst Zowelwerk

8-6-2018

Door Larissa Lodewijk, beleidsadviseur Arbeidsmarkt bij RegioPlus

Het is 9.45 uur en de bel bij Zowelwerk klinkt regelmatig. De bezoekers voor de RAAT-bijeenkomst van Zowelwerk druppelen binnen. Op het programma staat het delen van de stand van zaken van de RAAT in Flevoland, een update over de koppeling tussen RAAT en het SectorplanPlus en het tweede tijdvak en de regionale prognoses in Flevoland tot 2021 die uit het model Zorggebruik naar voren komen. Tot slot vindt er een dialoog plaats onder het genot van een broodje met VWS over de knelpunten en kansen op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in Flevoland.

‘RAAT: dat zijn jullie!’ Zo start Tabitha de presentatie over RAAT. Hiermee doelt ze op de werkgevers in Flevoland die zich verbinden aan het aanpakken van de tekorten. Vandaag verkennen ze of de acties die er nu in de RAAT opgenomen zijn voldoende zijn of dat er nieuwe of andere acties gewenst zijn op basis van de feiten en cijfers die vandaag door Prismant gepresenteerd zullen worden. Zo blijkt behoud een belangrijk onderdeel van het oplossen van de tekorten. Ook in Flevoland (net als in andere regio’s) is het verloop binnen organisaties en aantal medewerkers die buiten Zorg en Welzijn gaat werken te hoog.
 
Tijdens de bijeenkomst wordt het duidelijk dat er ook in Flevoland tekorten zijn die oplopen als er geen actie ondernomen wordt. In totaal worden er zo’n 1400 medewerkers tekort verwacht in 2021 als er niks verandert. De vraag is: waar kun je invloed op uitoefenen en wat is dan de beste actie? Of welke combinatie is het beste? Belangrijk in Flevoland lijkt het investeren in het opleidingsrendement en te zorgen dat de studenten ook in Flevoland stagelopen en gaan werken. De regio ziet veel bewoners vertrekken naar omliggende regio’s voor studie. Mogelijke kansen worden gezien in samenwerking met de provincie Flevoland, om het imago van Flevoland te verbeteren in brede zin (breder dan Zorg en Welzijn).
 
De werkgevers geven aan dat het belangrijk is om ook anders te gaan werken. Uit de prognoses blijkt namelijk dat het niet volledig op te lossen valt met alleen nieuwe instroom, extra opleiden en behouden na opleiding en behoud van personeel voor de sector. Dan blijft er onder aan de streep nog steeds naar verwachting ene tekort over. Samen nieuwe wegen verkennen en technologische innovatie mogelijk maken, lijkt een belangrijke route.
 
Wil je meer informatie over de RAAT van Zowelwerk? Kijk dan hier.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg