Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

RAAT bijeenkomst Zowelwerk


08-06-2018

Door Larissa Lodewijk, beleidsadviseur Arbeidsmarkt bij RegioPlus

Het is 9.45 uur en de bel bij Zowelwerk klinkt regelmatig. De bezoekers voor de RAAT-bijeenkomst van Zowelwerk druppelen binnen. Op het programma staat het delen van de stand van zaken van de RAAT in Flevoland, een update over de koppeling tussen RAAT en het SectorplanPlus en het tweede tijdvak en de regionale prognoses in Flevoland tot 2021 die uit het model Zorggebruik naar voren komen. Tot slot vindt er een dialoog plaats onder het genot van een broodje met VWS over de knelpunten en kansen op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in Flevoland.

Meer lezen

RegioPlus Jaaroverzicht 2017


29-05-2018

Ruim 1.200 geopende locaties tijdens de Week van Zorg en Welzijn, de lancering van het lespakket Aan JOU hebben we wat op middelbare scholen en de meerjarige subsidieregeling SectorplanPlus zorgden samen met tal van andere activiteiten en projecten voor een bevlogen jaar. Bekijk het RegioPlus Jaaroverzicht 2017 van bureau RegioPlus.

Meer lezen

Actieplan (ont)regel de zorg


24-05-2018

Het ministerie van VWS komt met een actieplan, gericht op het zorgbreed merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professional en patiënt/cliënt. Dit actieplan bundelt alle uit te voeren acties en geeft een focus voor de aanpak in de diverse sectoren. 

Meer lezen

De nieuwe cao VVT: stimulans voor op verhogen instroom én behoud


09-05-2018

Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord bereikt over de cao VVT. De cao ademt een stimulans uit voor meer instroom én behoud en is daarom een mooie ondersteuning van activiteiten in het RAAT: vanaf 1 september stijgen zowel de leerlingensalarissen (+ 10%) als de stagevergoedingen (+ 16%). Ook zijn afspraken gemaakt over het bevorderen van instroom en zij-instroom, met een oriëntatiebaan waarin belangstellenden in korte tijd kunnen kennismaken met het vak. Verder is in de cao aandacht voor de waardering van de huidige medewerker, onder meer door een loonsverhoging van 4% per 1 oktober 2018. ​

Meer lezen

Subsidiekaart RegioPlus is vernieuwd


09-05-2018

Onze subsidiekaart geeft een overzicht van relevante subsidies voor werkgevers met betrekking tot initiële op-, bij- en nascholing, instroom en behoud werknemers en innovaties. De kaart wordt regelmatig vernieuwd en is op dit moment weer helemaal actueel. Je bekijkt de subsidiekaart hier.

Meer lezen

 <  2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  > 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg