Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Start instroomproject voor statushouders in de zorg in de Drechtsteden


19-03-2018

Op dinsdag 13 maart jl. is door alle samenwerkingspartners van het instroomproject voor statushouders in de zorg het samenwerkingsconvenant ondertekend. Dit vond plaats bij Het Spectrum in Dordrecht. Het doel van deze samenwerking is om uiteindelijk minimaal 24 statushouders uit de Drechtsteden toe te leiden naar de start van een BBL (leren en werken) opleiding mbo-niveau 2 of 3 in de ouderen- of gehandicaptenzorg. Hiermee willen de samenwerkingspartners een bijdrage leveren aan een succesvolle integratie van statushouders in onze samenleving en ook aan het terugdringen van de tekorten aan personeel binnen de zorg. De Werkgeversvereniging Zorg & Welzijn Zuid-Holland Zuid heeft de start van dit project mogelijk gemaakt.

Meer lezen

Personeelstekorten grootste uitdaging in Zorg en Welzijn


14-03-2018

De 14 samenwerkende regionale werkgeversorganisaties uit Zorg en Welzijn - verenigd in RegioPlus - verwelkomen het actieprogramma ‘Werken in de Zorg’ met open armen. Minister de Jonge en minister Bruins verstuurden dit programma vanochtend in de Week van Zorg en Welzijn naar de Kamer. Zij tonen hiermee lef en ambitie om de schrijnende personeelstekorten in de sector in 2022 volledig of vrijwel helemaal opgelost te hebben.

Meer lezen

Pilots mbo-certificaten voor beroepsgerichte onderdelen van mbo-kwalificaties


08-03-2018

Onderwijs en sociale partners in de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) gaan aan de slag met 10 tot 15 pilots, waarbij wordt onderzocht hoe mbo-certificaten kunnen worden verbonden aan beroepsgerichte onderdelen van mbo-kwalificaties. Deze certificaten zijn bedoeld voor werkenden en werkzoekenden en die door middel van certificaten hun positie op de arbeidsmarkt willen versterken. Het gaat om onderdelen die een zelfstandige betekenis op de arbeidsmarkt hebben en bijdragen aan een bredere inzetbaarheid of betere toerusting op de veranderende beroepsvereisten van werkenden en werkzoekenden. 

Meer lezen

Maarten van der Weijden zwemt voor Week van Zorg en Welzijn


08-03-2018

In 24 uur langs 14 zorg en welzijn-regio’s 

Van 12 tot en met 17 maart organiseren de 14 regionale werkgeversorganisaties – verenigd in RegioPlus – de  zesde landelijke Week van Zorg en Welzijn. Als kick-off van de week zet Maarten van der Weijden zorg- en welzijnsmedewerkers in het zonnetje. Hij verbindt de 14 zorgregio´s door ze in één etmaal allemaal te bezoeken en bij verschillende zorg- en welzijnsorganisaties een stuk te zwemmen, want de zorg gaat immers ook 24/7 door. Tijdens de week openen meer dan 1.000 zorg- en welzijnsorganisaties de deuren om te laten zien hoe het is om in de sector te leren en te werken. 

Meer lezen

Kijkshopmedewerkers worden benaderd om in de zorg te komen werken


08-03-2018

Op 5, 6 en 7 maart hebben diverse regionale werkgeversorganisaties zich ingezet om een bijdrage te leveren aan bijeenkomsten voor oud-Kijkshop medewerkers. Als gevolg van het faillissement van Kijkshop zitten deze mensen binnenkort zonder werk. Terwijl de sectoren Zorg en Welzijn om ze zitten te springen. Na bemiddeling van het ministerie van VWS zijn deze medewerkers uitgenodigd om één van de drie door de curator georganiseerde bijeenkomsten bij te wonen. Deze bijeenkomsten richtten zich geheel op werken in de sector Zorg en Welzijn en werd inhoudelijk vormgegeven vanuit de regionale werkgeversorganisaties. 

Meer lezen

 <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  > 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg