Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Verhalen uit coronatijd


28-07-2020
'Extra handen voor de zorg’ koppelt het aanbod van zorgpersoneel dat bij wil springen tijdens de coronacrisis aan zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben. Dit platform werd in de eerste dagen van de coronacrisis in heel korte tijd opgezet door brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van VWS. De regionale contactpunten van RegioPlus zorgden voor het daadwerkelijk matchen van vraag en aanbod. Meer lezen

Impactmaker-Prijs als stimulans voor goede arbeidsmarktaanpak Zorg en Welzijn


23-07-2020

Zorg- en welzijnsorganisaties die een positieve bijdrage leveren aan het terugdringen van de personeelstekorten in zorg en welzijn maken kans op de Impactmaker 2020-Prijs. Deze prijs wordt dit jaar voor het eerst uitgereikt en is een initiatief van ministerie van VWS, Actie Leer Netwerk en RegioPlus. Zij willen hiermee organisaties binnen de sectoren zorg en welzijn en onderwijs inspireren om samen tot actie te komen voor een arbeidsmarkt in balans.

Meer lezen

Praktijkverhalen vanuit 'extrahandenvoordezorg': Gerda de Vink, oud-Verpleegkundige


14-07-2020
Afgelopen periode zijn er via de matching door Extra handen voor de zorg meerdere helden teruggekeerd in de zorg. Nu de tijdelijk extra medewerkers een aantal weken bezig zijn, heeft SIGRA met een aantal nog eens contact opgenomen om te horen wat hun ervaringen zijn. Meer lezen

De lessen van Extra Handen voor de Zorg in Actieleer TV


08-07-2020
De afgelopen maanden zijn veel (oud) zorgmedewerkers (tijdelijk) teruggegaan naar de zorg via ‘Extra handen voor de zorg’. Medewerkers die wilden en zorgorganisaties die behoefte hadden aan extra tijdelijke medewerkers konden zich melden bij extrahandenvoordezorg.nl. Via dit samenwerkingsverband van regionale werkgeversorganisaties, branches, vakbonden, privĂ© initiatieven en VWS vonden duizenden de weg naar de zorg terug. In deze uitzending van Actieleer TV hoor je welke lessen daarbij geleerd zijn en…welke to do’s moeten alle betrokkenen noteren om de arbeidsmarkt in zorg en welzijn toekomstbestendig in te richten?  Meer lezen

Vernieuwd dashboard Arbeidsmarkt in Beeld live


06-07-2020
Inzicht in de arbeidsmarkt van de sector Zorg en Welzijn is noodzakelijker dan ooit. De veranderingen in het zorglandschap en de maatschappij zijn van invloed op de vraag en het aanbod van personeel in de sector. Daarom zijn data van o.a. instroom en uitstroom, verzuim, de toenemende vergrijzing en de ontgroening enorm belangrijk. Maar landelijke cijfers alleen zijn niet voldoende. De huidige en toekomstige knelpunten op de arbeidsmarkt vragen om een regionale aanpak. Gebaseerd op recente regionale data. Het online dashboard Arbeidsmarkt in Beeld voorziet hierin. Hiermee kunnen werkgeversorganisaties samen met partijen betrokken bij de regionale arbeidsmarkt komen tot onderbouwde opleidings- en personeelsplannen. Op 6 juli is het vernieuwde dashboard live gegaan. Meer lezen

  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  > 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg