Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Het sleutelwoord voor 2019: samen


10-01-2019

Met de feestdagen inmiddels achter ons, is iedereen alweer druk bezig om van 2019 een succes te maken. Nieuwe plannen en activiteiten bedenken, maar ook in 2018 gemaakte plannen uitvoeren. Plannen die allemaal één ding gemeen hebben; organisaties in Zorg & Welzijn helpen met voldoende en goed opgeleide medewerkers.

Meer lezen

Reactie Rapportage commissie Werken in de zorg 2018


10-01-2019

Op 21 december 2018 stuurde Minister Hugo de Jonge de rapportage van de commissie Werken in de zorg naar de Tweede Kamer. RegioPlus ziet in deze rapportage een groot compliment voor de inspanningen van werkgevers en andere partijen in de regio (zoals ROC’s en hogescholen) om te komen tot meer instroom. Vooral op het gebied van meer instroom en hogere opleidingsinspanningen bij werkgevers, worden goede resultaten behaald. Gezien het harde werk dat de afgelopen tijd is verricht, is het goed om te zien dat inspanningen lonen.

Meer lezen

Goede voornemens voor werknemer en werkgever samen


08-01-2019

Duurzame inzetbaarheid, zij-instroom, leven lang leren, loopbaanontwikkeling, mobiliteit. Zomaar wat termen die wat ons betreft in 2019 een prominente plek verdienen in het jaarplan van de gemiddelde HR-afdeling.

Meer lezen

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg