Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

5 manieren voor de verbinding van medewerkers bij RAAT

6-6-2019

Vanuit het samenwerkingsverband RegioPlus hebben de veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn de handen ineengeslagen met de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). In RAAT bundelen de werkgeversorganisaties de krachten om te komen tot een integrale arbeidsmarktaanpak voor zorg en welzijn. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de zorg- en welzijnsprofessionals zelf. Op verschillende manieren zijn  in elke regio professionals uit de sector betrokken. Hieronder vijf voorbeelden van hoe medewerkers in zorg en welzijn meedenken en meewerken om van de RAATs een succes te maken.

 
Medewerkersdialoog 50+
In april organiseerde deRotterdamseZorg in samenwerking met Vitale Delta, Bureau Lambregts en SMO een medewerkersdialoog, speciaal voor verpleegkundigen in de leeftijd 50 tot 66 jaar. Samen met hr-adviseurs, -managers en -directeuren uit veertien organisaties en zes sectoren gingen de verpleegkundigen in gesprek over de volgende vraag: wat kan, volgens verpleegkundigen, hr-managers en bestuurders, de vitaliteit van 50+ verpleegkundigen blijvend versterken? Samen kwamen de deelnemers tot uiteenlopende ideeën en oplossingen: van snuffelstage(s) tot spraaksturing met HIiX en van mantelzorgverlof tot werktijden op maat.
 
Adviesraad van zorgprofessionals
In de vier arbeidsmarktregio’s Achterhoek, Twente, Stedendriehoek & Noord-Veluwe en Zwolle start werkgeversorganisatie WGV Zorg en Welzijn binnenkort met een adviesraad van zorgprofessionals: de RAAT van advies. In deze adviesraad zijn alle branches van zorg en welzijn vertegenwoordigd die mee willen denken en adviseren over veranderingen die nodig zijn in de sector. 
 
RaaT van Impact
Ook in Midden-, Zuid- en Zuidwest-Gelderland is de inbreng gemobiliseerd van zorg- en welzijnsprofessionals. In samenwerking met werkgeversorganisatie WZW is een RaaT van Impact geïnstalleerd: een onafhankelijk orgaan van vijf leden met ieder hun eigen  expertises, ervaringen en kennis. Aan hen de  taak medewerkers aan te zetten tot samenwerking, verbinding de impact van RAAT te meten en de behaalde successen te delen.
 
Schrapsessies
In Limburg organiseerde werkgeversorganisatie Zorg aan Zet vier grote schrapsessies. Honderd medewerkers uit Jeugdzorg en Thuiszorg en gemeenten gingen samen aan de slag. Vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteunde Rita Verdonk de gesprekspartners met kennis. Uit de sessie kwamen verschillende mooie resultaten die elk een bijdrage leveren aan het behoud van medewerkers voor de sector. De belangrijkste conclusie van de bijeenkomst: om daadwerkelijk iets te veranderen, moeten de aanwezige bestuurders en wethouders gezamenlijk de acties gaan oppakken
 
Hacking Health Amsterdam
Werkgeversorganisatie SIGRA pakte het net iets anders aan en organiseerde samen met o.a. Amsterdam Economic Board het succesvolle evenement Hacking Health Amsterdam. Een weekend lang werkten zorg- en welzijnsprofessionals samen met patiënten, designers, programmeurs en ondernemers aan slimme ideeën en prototypes rondom de thema’s personele tekorten en duurzame inzetbaarheid van personeel. Na het beraad van een deskundige jury gingen de winnaars uit drie categorieën met een prijs naar huis om hun prototype daadwerkelijk uit te kunnen werken: Best data driven, Best innovation en Best human centered. Een extra prijs ging naar TEAM-ME: maak Pesten bespreekbaar.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg