Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Arbeidsmarktdashboard CBS vernieuwd

7-6-2019

Arbeidsmarktinformatie is een belangrijk pijler voor regionaal arbeidsmarktbeleid. Sinds 2018 is CBS verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de arbeidsmarktinformatie voor de sector Zorg en Welzijn. Hierbij gaat het bijvoobeeld om werkgelegenheid, in- en uitstroom en verzuimcijfers. Daar leveren de regionale werkgeversorganisaties binnen RegioPlus een bijdrage aan.


Op 4 juni is nieuwe data opgeleverd door CBS, waaronder nieuwe mobiliteitsdata en historische data. Hiermee is de ontwikkeling van arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn vanaf 2010 t/m 2018 in beeld te brengen. De 14 regionale werkgeversorganisaties die samenwerken binnen RegioPlus hebben gezamenlijk ge├»nvesteerd in een arbeidsmarktdashboard waarmee de data van CBS in overzichtelijke figuren is te raadplegen. De link naar het dashboard van de 14 regio’s is te vinden op https://www.regioplus.nl/onze-activiteiten/arbeidsmarktinformatie.

Het nieuwsbericht van het CBS is hier terug te vinden.
 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg