Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Coöperatie RegioPlus i.o. zoekt Voorzitter en 4 leden Raad van Commissarissen

Stichting RegioPlus en coöperatie RegioCoöp gaan per 1 januari 2020 verder als één organisatie: coöperatie RegioPlus. Voor deze nieuwe organisatie zoeken wij een Voorzitter en 4 leden voor de Raad van Commissarissen.

RegioPlus en RegioCoöp zijn beiden samenwerkingsverbanden van de veertien regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn. Hun missie is het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor deze grootste sector in Nederland.  Voldoende en bekwaam personeel is de focus, zodat de continuïteit en kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. Met de nieuwe organisatie kunnen de regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn hun opgave voor de komende jaren efficiënter, slagkrachtiger en transparanter vormgeven

Het besturingsmodel van RegioPlus als coöperatieve vereniging kent na het samengaan vier belangrijke organen:

• De Algemene Ledenvergadering (ALV) als hoogste orgaan;
• De Raad van Commissarissen als toezichthoudend orgaan;
• De Regioraad als adviserend orgaan en kloppend hart van de organisatie, en;
• Het bestuur dat uitvoering geeft aan de missie en visie van RegioPlus.

U kunt uw belangstelling voor één van de functies kenbaar maken via de website van het Nationaal Register 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg