Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Goede voornemens voor werknemer en werkgever samen

8-1-2019

Duurzame inzetbaarheid, zij-instroom, leven lang leren, loopbaanontwikkeling, mobiliteit. Zomaar wat termen die wat ons betreft in 2019 een prominente plek verdienen in het jaarplan van de gemiddelde HR-afdeling.


En niet voor niets: de zorg verandert constant en daarmee het werken in de zorg ook. Naast dat de werkinhoud aan continue verandering onderhevig is, werken we ook langer door. Behoud van mensen is echter niet alleen iets van HR. Dat hoort hoog op de agenda van iedere afdeling.


Vitaliteit

Uit cijfers van pensioenfonds PFZW blijkt dat de leeftijd waarop mensen met pensioen gaan, de afgelopen tien jaar is gestegen van 60 naar 64 jaar. Mooi deze stijging, juist in de huidige arbeidsmarkt met grote tekorten. De vergrijzing van het personeelsbestand brengt ook vitaliteitsvraagstukken met zich mee. De steeds veranderende werkinhoud, in combinatie met de stijgende pensioenleeftijd, maken inzetten op al die bovenstaande termen misschien wel belangrijker dan ooit.

Reden voor RegioPlus en CNV Zorg en Welzijn om de krachten te bundelen en loopbaanadvies beschikbaar te stellen voor iedereen die in de zorg werkt of wil werken. Onder de titel 'Sterk in je Werk' hebben we de afgelopen twee jaar inmiddels 15.000 mensen bediend met loopbaanadvies op maat. Dichtbij, in de regio, onafhankelijk van werkgever en arbeidsverleden. Gewoon om mensen die die de stap naar zorg en welzijn (weer) willen maken, op weg te helpen. En om iedereen die momenteel al in onze sector werkt, te ondersteunen bij het nadenken over een volgende stap in haar of zijn loopbaan.

Werkgevers én werknemers

Sterk in je Werk is zo’n succes omdat we als werkgevers- en werknemersorganisaties de krachten bundelen en redeneren vanuit gezamenlijke belangen: het tegengaan van personele tekorten en daarmee werkdruk, het ondersteunen van eigen regie en loopbaanontwikkeling en het versterken van de regionale infrastructuur. Kortom, de combinatie van goed werknemerschap én goed werkgeverschap.

Onze goede voornemens? Nog eens 15.000 mensen ondersteunen via Sterk in je Werk. Dat draagt aantoonbaar bij aan behoud van professionals in Zorg en Welzijn. En natuurlijk in verbinding blijven op basis van gezamenlijkheid. Want alleen ga je soms sneller, samen kom je toch echt verder.

Deze gezamenlijke column met CNV is op 7 januari op Skipr gepubliceerd.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg