Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Het sleutelwoord voor 2019: samen

10-1-2019

Met de feestdagen inmiddels achter ons, is iedereen alweer druk bezig om van 2019 een succes te maken. Nieuwe plannen en activiteiten bedenken, maar ook in 2018 gemaakte plannen uitvoeren. Plannen die allemaal één ding gemeen hebben; organisaties in Zorg & Welzijn helpen met voldoende en goed opgeleide medewerkers.

 
In 2018 gebeurde er een hoop. Veel projecten, veel activiteiten en daardoor veel samenwerking. De tussenmeting Koersen op Kansen van Bureau Bartels bevestigde de meerwaarde van RegioPlus, en dat het samenwerken ook daadwerkelijk loont. De RAAT is hier een prachtig voorbeeld van, maar ook het lespakket Aan JOU hebben we wat. Of wat te denken van de regionale contactpunten, die in een razend tempo zijn opgezet en dagelijks geraadpleegd worden. Het effect van onderlinge samenwerking tussen regionale werkgeversorganisaties en landelijke partijen, waarbij we mooie resultaten zien. Samen slaan we de handen in één om dit ook in 2019 vast te houden.
 
Verder zijn in 2018 veel dingen in gang gezet waar we in 2019 de vruchten van gaan plukken. Denk bijvoorbeeld aan de lancering van de publiekscampagne Ik Zorg, met als doel nieuwe medewerkers aan te trekken. De medewerkers die we al hebben in Zorg & Welzijn moeten we zuinig op zijn, hierin spelen de projecten Sterk in je werk, zorg voor jezelf en Gezond & Zeker een grote rol in. We zijn dan ook erg blij met de in augustus aangekondigde verlenging van Sterk in je werk, zorg voor jezelf. We hopen in 2019 meer dan 15.000 mensen te kunnen helpen met passend loopbaanadvies.
 
Een extra aandachtspunt voor 2019 is de profilering van wat het samenwerkingsverband allemaal doet. Alles wat we doen zichtbaarder maken. Laten zien hoe regionale werkgeversorganisaties en werkgevers zich samen hard maken voor de aanpak van de uitdagingen op de arbeidsmarkt. hoe trots we mogen zijn op onze zorgmedewerkers, en wat voor fantastisch werk ze doen. De bijdrage die wij als samenwerkingsverband hebben is belangrijk maar het allerbelangrijkste is dat men voor de zorg kiest en daar in wil blijven werken. Zo leidt samenwerken hopelijk tot samen werken in Zorg & Welzijn.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg