Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Laat technologie het werk in de zorg verlichten

5-2-2019

Als technologie en innovatie het werk van de professional daadwerkelijk verlicht, draagt dat direct bij aan gezonder en efficiënter blijven werken.

Naast extra instroom en beter behoud van medewerkers, is het anders en slimmer organiseren van werk ook één van de manieren om nu en straks goede zorg aan mensen die dat nodig hebben te blijven geven. Zoals vaak met oplossingen is het niet het een of het ander. Het is én, én, én. Daarom is een integrale benadering en aanpak nodig. Gezien de grote tekorten aan medewerkers vraagt dit ook om innovatieve en vernieuwende oplossingen. Daarom is samenwerking ook zo belangrijk.

Je hoort vaak dat binnen de sector zorg en welzijn nog veel winst is te behalen. Dat we niet in de meest innovatieve sector werken en dat nieuwe technologie of ICT vaak niet oplevert wat werd beloofd. Er zijn ook zoveel mogelijkheden en producten en de ontwikkelingen gaan snel. Wat is passend binnen jouw organisatie en hoe zie je door de bomen het bos nog? Het kost tijd en geld. Hoe werk je aan innovatie en vernieuwende technologie als kleine organisatie? Hoe implementeer je het, hoe gaat de werkvloer en de patiënt of cliënt ermee om en hoe krijg je het onderwijs mee zodat nieuwe en ook huidige medewerkers er mee leren werken?

Volgens mij moet meer gewerkt worden aan de volgende zaken. Allereerst moeten we werken aan het opschalen van goed lopende ontwikkelde producten en organisatiemodellen. We moeten veel meer kennis delen en van elkaar leren. Niet alleen binnen de sector, maar kijk ook eens naar technologieën en innovaties in andere sectoren.

Digitale vaardigheden

Een mooi voorbeeld van wat binnen de sector ontwikkeld is en breed gebruikt gaat worden, is de website om digitale vaardigheden in de zorg te verbeteren. Ontwikkeld door ’s Heeren Loo en tijdens de e-Health Week ‘officieel’ overgedragen aan alle zorg-, welzijns- en onderwijsorganisaties in Nederland. De digitale vaardigheden zijn van bestuurder tot receptie in een zorg- of welzijnsinstelling belangrijk. Digicoaches ondersteunen en stimuleren alle medewerkers om hier mee aan de slag te gaan en blijven. Het levert ook wat op: 100 uur aan tijdwinst per medewerker per jaar blijkt uit het project. Per 31 maart wordt de website breed voor zorg en onderwijs beschikbaar gesteld. Een perfecte vorm van delen, als je het mij vraagt.

Als organisatie hoef je niet altijd alles zelf te doen, juist bij innovatie kan krachten bundelen helpen. Mijn oproep zou zijn om elkaar op te zoeken, om organisatiebudgetten met elkaar te verbinden. Op deze manier kan je meer en sneller stappen zetten, leer je van elkaar en kan dit vaak ook nog met minder geld.
Voor implementatie is belangrijk: meekrijgen van onderwijs, maar ook hoe je er zelf als organisatie mee omgaat: benoem je het als innovatie of presenteer je het als iets hoe het nu eenmaal gebeurt in zorg en welzijn. Dit laatste helpt in ieder geval als het gaat om de patiënt.

Het klinkt misschien allemaal zo simpel, natuurlijk is dat het niet. Daarom gaat RegioPlus zich de komende tijd meer op deze zaken richten. Doe ook mee, zo pakken we arbeidsmarktvraagstukken gezamenlijk én innovatief aan. Laten we het wiel niet opnieuw uitvinden, maar vooral samen benutten.

Deze column is op 4 februari op Skipr gepubliceerd.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg