Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Meer mensen kiezen voor zorg en welzijn

12-9-2019

Twee weken geleden publiceerde CBS nieuwe cijfers over het aantal medewerkers dat de sector zorg en welzijn verlaat. Deze cijfers laten zien dat meer mensen kiezen voor een baan in zorg en welzijn en dat de sector groeit. Er zijn wel meer mensen die ontslag nemen bij een zorgorganisatie, maar iets meer dan de helft van deze groep gaat aan de slag bij een andere organisatie binnen de sector. Toch blijft het behoud van medewerkers een belangrijk thema. In deze tijd van arbeidsmarktkrapte en groeiende vraag naar zorg is elke medewerker die de sector verlaat er immers één te veel.

Aandacht voor behoud van personeel
Organisaties doen er veel aan om hun medewerkers te behouden. Alleen hebben ze vaak onvoldoende zicht op de beweegredenen van mensen om te vertrekken. Om daar verandering in te brengen en de sector handvatten te bieden voor het behoud van personeel, is RegioPlus – samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn – gestart met een grootschalig uitstroomonderzoek. Op dit moment doen daar ruim 220 organisaties aan mee. Het onderzoek is doorlopend.

Meer weten of deelnemen aan het onderzoek? Kijk op  https://www.regioplus.nl/onze-activiteiten/uitstroomonderzoek of neem contact op met RegioPlus via 079 323 03 19.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg