Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Positief gevoel bij terugblik op OLIE-bijeenkomst Zorgtechnologie en Ethiek

5-2-2019

In samenwerking met GET-lab (onderdeel van Avans Hogeschool) en Stimul Nederland (zorgethisch lab) organiseerde het bureau RegioPlus op 1 februari de OLIE-bijeenkomst Zorgtechnologie en Ethiek. Het bureau RegioPlus kijkt met een goed gevoel terug op de bijeenkomst.


De bijeenkomst vond plaats in het Gezondheid en Technologie Laboratorium (GET-LAB), een apart laboratorium binnen Avans waar studenten en de praktijk samenkomen. Vertegenwoordigers van verschillende regionale werkgeversorganisaties gingen tijdens een techniek carrousel met verschillende (potentiële) hulpmiddelen aan de slag, waarbij er gebrainstormd werd hoe deze technologie geïmplementeerd zou kunnen worden in de praktijk en welke ethische aspecten daarbij om de hoek komen kijken.

Interessant was ook de presentatie van Hans van der Linde van sTimul, volledig ingezoomd op de ethiek tussen patiënt/cliënt en hulpverlenende. Met de inzichten uit de carrousel en de presentatie werd vervolgens gebrainstormd over wat men vanuit de regio’s belangrijk vindt, en welke mogelijkheden de regionale werkgeversorganisaties hebben om hierin te faciliteren. Achteraf werd tevreden geconcludeerd dat alle onderdelen van OLIE (Ontmoeten, Leren, Inspireren, Enthousiasmeren) terug waren gekomen tijdens deze bijeenkomst, en we met elkaar stappen kunnen zetten om de drempel om technologie in de zorg te gebruiken te verlagen. Wordt vervolgd!

myposter_collage_20190205-(1).jpg

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg