Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

RegioPlus: geef behoud van professionals in zorg en welzijn hoge prioriteit

10-1-2020

In een interview in Trouw legt VWS-commissie voorzitter Doekle Terpstra de vinger op wat voor hem betreft de zere plek van personeelstekorten is: van nieuw geworven personeel in zorg en welzijn stroomt een grote meerderheid alweer snel uit.

RegioPlus onderschrijft dat op behoud van medewerkers door werkgevers winst is te behalen. In alle regio’s staat goed werkgeverschap daarom hoog op de agenda in de aanpak van personeelstekorten. Tegelijk is het belangrijk om de uitstroomcijfers in het juiste perspectief te plaatsen. Uit recent landelijk uitstroomonderzoek blijkt dat van de medewerkers die uitstromen, 75% in de sector blijft werken.

Ook geeft een groot deel van de ‘vertrekkers’ aan dat de werkgever hier niet veel aan kon doen. Op zich is enige arbeidsmobiliteit tussen organisaties goed. Dat neemt niet weg dat loopbaanperspectief, ontwikkelingsmogelijkheden en de wijze waarop het werk is georganiseerd nodig verbetering verdienen. De 14 regionale werkgeversorganisaties, die samen het landelijk samenwerkingsverband RegioPlus vormen, signaleren veel initiatieven en goede voorbeelden hoe werkgevers hier actief mee bezig zijn. Zo zijn er inmiddels zorgorganisaties die ‘de medewerker op 1 zetten’ en veel investeren in opleiding en ontwikkeling. Dat blijkt ook uit door de aanvragen die zijn ingediend voor Sectorplan Plus. Deze subsidie vanuit VWS voor het opleiden van nieuwe medewerkers is nu ook opengesteld voor bestaand personeel. Werkgevers hebben hier massaal op ingetekend. Een teken dat nu veel ge├»nvesteerd wordt in opleiding en ontwikkeling van professionals.

Tot slot ziet RegioPlus ook dat professionals vandaag de dag andere keuzes willen maken, bijvoorbeeld om werk- en zorgtaken beter te combineren. Dat vraagt om eigentijdse werkverhoudingen en-afspraken. Nu zijn er eigenlijk maar twee smaken: een dienstverband (vast) of een los verband (flexibel). De uitdaging is om daar een werkverhouding te vinden die ‘ondernemend werknemerschap’ in dienstverband mogelijk maakt. Voor alle vormen geldt dat zeggenschap, initiatief en ruimte als professional om het werk te doen essentieel zijn om medewerkers met plezier en voldoening voor het mooie en belangrijke werk in zorg en welzijn te behouden.

 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg