Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Het belang van een regionale aanpak​

Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
De arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn staat onder druk. Cliënten, patiënten en burgers verwachten een steeds hogere kwaliteit van zorg, terwijl budgetten beheersbaar moeten blijven. De werkdruk voor personeel in de zorg is hoog; er moet steeds meer werk gedaan worden door minder mensen.

Naast deze algemene uitdagingen kent de sector ook regiospecifieke uitdagingen. RegioPlus werkt aan regionaal passende oplossingen. We doen dat samen met een groot aantal partners in de regio, van gemeenten tot opleidingsinstituten. In een notitie laten we zien wat partijen in de regio samen al hebben opgepakt. Ook maken we inzichtelijk wat nodig is om de regionale structuur verder te versterken en om de arbeidsmarktuitdagingen binnen Zorg en Welzijn samen aan te pakken.

Lees de gehele notitie hier.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg