Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Samen verder aan de slag tijdens de landelijke RAAT bijeenkomst


28-6-2019

Groter denken, kleiner doen. Dat was het motto van de landelijke bijeenkomst over het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten (RAAT). Het samenwerkingsverband RegioPlus organiseerde de bijeenkomst met Actie Leer Netwerk op 27 juni om het gezamenlijk werken aan een toekomstbestendige sector een extra impuls te geven.
 

Successen en knelpunten

C├ęcile Goebel (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en Jelle Boonstra (RegioPlus) gingen in op tot nu toe behaalde RAAT successen en op knelpunten voor verdere verbetering. Daarbij deelden ze recente cijfers van CBS*. Uit de cijfers  blijkt dat de instroom in de sector de laatste twee jaar is gestegen. Echter blijkt ook dat het aantal mensen dat de sector verlaat en het ziekteverzuim zijn toegenomen. Dit laat zien dat er in de regio’s mooie resultaten geboekt worden, maar dat de regionale actieplannen nog steeds van groot belang zijn.
 

Impactvol plan

Brancheorganisaties, ministeries, zorgorganisaties en zorgkantoren waren aanwezig om aanvullende plannen uit te denken om de knelpunten aan te pakken. Een vakjury benoemde de inrichting van proeftuinen met leerteams en aandachtfunctionarissen voor sociale en technologische innovatie als het meest impactvol. Onder professionele begeleiding die beschikbaar wordt gesteld door het Actie Leer Netwerk gaat de winnende groep hun plan verder uitwerken. Een eervolle vermelding was er voor een plan dat de inzet van mensen die nu nog een afstand tot de arbeidsmarkt hebben moet gaan bevorderen.
 
Opvallend was dat een aantal thema’s vaak terugkwam in de uitgewerkte oplossingsrichtingen. Denk hierbij aan anders werken en organiseren met scharrelruimte voor de professional, ontschotten van de sector en het durven afschaffen van belemmerende wetten en regels.
 
* CBS (totale economie, sector Gezondheids- en welzijnszorg, vacatures, seizoensgecorrigeerd, 3e kwartaal)

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg