Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Tafels goed werkgeverschap leiden tot gezamenlijke agenda


3-12-2019

Samenwerking vanuit een gedeelde visie en vertrouwen is de basis van Waard om voor te werken!, het actieprogramma waarin Gelderse zorg- en welzijnsorganisaties de krachten bundelen tegen de personeelstekorten in de sector. Vanuit die basis organiseert werkgeversorganisatie WZW de tafels Goed werkgeverschap: branchegerichte bijeenkomsten waarbij organisaties zelf bepalen welke branchespecifieke thema’s op de agenda staan.

Aan de tafels delen bestuurders en/of HR-managers kennis en ervaring met elkaar en onderzoeken op welke acties zij samen willen en kunnen optrekken. Ineke Slagter, senior programmamanager bij WZW: 'We faciliteren dat de werkgevers het juiste gesprek voeren.' Arbeidsmarktvraagstukken verschillen per branche. ‘Daarom is het voor nu juist goed om de tafels branchespecifiek te organiseren’, vervolgt ze. ‘Verder is het belangrijk dat de tafels goed aansluiten bij de behoefte in de regio. Er zijn al veel overleggen. Wij kiezen in samenwerking met de organisaties er bewust voor om bepaalde zaken tijdens de agendatafels te bespreken, waardoor andere overleggen overbodig worden.'
 

De kiem leggen

Ineke-Slagter-200x200-(1).jpgAanleiding van de tafels Goed werkgeverschap, ook wel agendatafels, zijn de bestuurderstafels die WZW al driejaar organiseert. Ineke: 'Vanuit ons actieprogramma organiseerden wij inspiratiesessies voor de bestuurders. De agendatafels zijn daar het vervolg op, hier wordt de kiem gelegd voor onze gezamenlijke activiteiten. We kunnen idee├źn verder uitwerken en/of samen oppakken. Voor de sector Verpleging en Verzorging waren de transitiemiddelen bijvoorbeeld het onderwerp van gesprek tijdens de agendatafel. Het heeft er onder meer toe geleid dat daarna organisaties gezamenlijk deze transitiemiddelen hebben aangevraagd.'

Ander voorbeeld is dat in de Jeugdzorg momenteel het landelijke initiatief van de schrapsessies speelt. ‘Voordat wij zoiets in onze regio organiseren, willen we eerst met de betrokken organisaties om tafel om te bespreken of zij daar meerwaarde inzien en behoefte aan hebben’, stelt Ineke. ‘Dan kan het zijn dat we dit alsnog gaan organiseren, maar dan wel op verzoek van de organisaties.'
 

Verschillende agenda's

Bestuurders en HR-managers bepalen zelf wat zij willen bespreken en kunnen in hun eigen rol blijven, omdat WZW de tafels faciliteert. ‘Onze meerwaarde laten we bovendien zien door partijen aan elkaar te verbinden en een rol te spelen bij de acties die uit de overleggen voortkomen. Het eigenaarschap ligt heel nadrukkelijk bij de organisaties zelf, maar wij zorgen dat ze elkaar vinden in het netwerk.'

Momenteel zijn er vijf tafels gerealiseerd en vier beoogde tafels. 'We hebben een inventarisatie gedaan bij organisaties uit verschillende branches. Daaruit kwamen positieve geluiden. Die agenda's zullen er weer anders uitzien, passend bij de vraagstukken die spelen bij deze branches’, besluit Ineke.

Kijk voor meer informatie op https://waardomvoortewerken.wzw.nl/de-actielijnen/tafels-goed-werkgeverschap/.
Lees ook het artikel “Aan tafel” op pagina 14 in het WZW magazine 2019 .

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg