Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Verhalen uit coronatijd

'Extra handen voor de zorg’ koppelt het aanbod van zorgpersoneel dat bij wil springen tijdens de coronacrisis aan zorgorganisaties die daar behoefte aan hebben. Dit platform werd in de eerste dagen van de coronacrisis in heel korte tijd opgezet door brancheorganisaties, vakbonden, regionale werkgeversorganisaties, beroepsverenigingen, private initiatieven en het ministerie van VWS. De regionale contactpunten van RegioPlus zorgden voor het daadwerkelijk matchen van vraag en aanbod.

Sinds die eerste dagen zijn duizenden zorgprofessionals tijdelijk aan de slag gegaan in ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere zorgorganisaties. En hebben op die manier eraan bijgedragen de druk op de zorg in die moeilijke periode beheersbaar te houden.

Een heftige tijd, met bijzondere verhalen. Een aantal van die verhalen hebben we hier gebundeld. Ze waren eerder te lezen op de websites van RegioPlus en de 14 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn.

Meer weten over ‘Extra handen voor de zorg’? Kijk op www.extrahandenvoordezorg.nl

Bas-Oei-(klein).jpg

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg