Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Nieuws

Zorgorganisaties starten grootschalig uitstroomonderzoek

Inzicht in vertrekredenen moet onnodig vertrek voorkomen

18-4-2019

Meer dan 220 zorgorganisaties starten samen een grootschalig, landelijk onderzoek naar de vertrekredenen van hun medewerkers. Dit doorlopende onderzoek moet hen inzicht geven in de ongewenste uitstroom van medewerkers en zo bijdragen aan het oplossen van de personeelstekorten in Zorg en Welzijn.


Behoud van zorgprofessionals voor de organisatie en de sector heeft volop de aandacht. Naast het verhogen van de instroom is zorgen voor behoud noodzakelijk om de nijpende personeelstekorten in de sector aan te pakken. Het ontbreekt organisaties vaak nog aan structureel verzamelde informatie met betrekking tot uitstroom. Om die reden zijn 13 regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn (verenigd in RegioPlus) een landelijk en doorlopend uitstroomonderzoek gestart.

Vanaf deze maand benaderen de 220 deelnemende organisaties elke vertrekkende medewerker met dezelfde set vragen over vertrekredenen en bestemming. Oud-medewerkers kunnen er ook hun tips en opmerkingen kwijt. Onderzoeksbureau Presearch voert het uitstroomonderzoek uit. Omdat de data gebundeld worden, kan er straks op organisatieniveau, regionaal en landelijk niveau vergeleken worden. Organisaties kunnen op onderbouwde data anticiperen en van elkaars ervaringen leren. 

Meer mensen werkzaam, maar uitstroom neemt ook toe
Het aantal mensen dat werkt in Zorg en Welzijn neemt weer toe, zo blijkt uit de meest recente data van het landelijk onderzoeksprogramma Arbeid in Zorg en Welzijn[1]. De toename is te danken aan een verhoogde instroom van medewerkers in de sector. De uitstroom is de laatste jaren gestegen. Dat maakt het een belangrijk onderwerp in de strijd tegen oplopende personeelstekorten.

De verhoogde uitstroom komt deels door de vergrijzing (en dus pensionering) van medewerkers. In 2008 was 13 procent van het totaal van zorg- en welzijnsmedewerkers ‘55-plusser’. Inmiddels is dat aandeel opgelopen naar 25 procent[2]. Daarnaast zijn de kansen op een baan buiten de sector aanzienlijk toegenomen door de aantrekkende werkgelegenheid.
 
[1] CBS / Landelijk onderzoeksprogramma AZW, geraadpleegd op 10 april 2019
[2] AZWinfo.nl; databank data 2010-2017, geraadpleegd op 10 april 2019


Afbeelding-bij-persbericht-uitstroomonderzoek-2-(1).jpg

Afbeelding-bij-persbericht-uitstroomonderzoek.jpg
 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg