Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Aan JOU hebben we wat


Regionale werkgeversorganisaties hebben de handen ineen geslagen en het lespakket Aan JOU hebben we wat ontwikkeld voor leerlingen van het basisonderwijs, het vmbo, havo en vwo. Het doel? Ze enthousiast maken voor een loopbaan in zorg en welzijn en ze voorbereiden op een goede beroepskeuze, want de sector zorg en welzijn verandert in rap tempo. 
 
Digitaal en interactief 
Het lespakket informeert, inspireert en interesseert jongeren voor de sector zorg en welzijn. Geen stoffige, saaie lessen, maar digitaal, interactief en fris. Bijvoorbeeld een poll invullen op hun mobiel: of ze over humor, lef, nieuwsgierigheid en creativiteit beschikken. Eigenschappen die goed van pas komen bij het werken in de sector zorg en welzijn.
 
Er zijn twee lespakketten beschikbaar voor het voortgezet onderwijs:
  • Vmbo: dit lespakket is geschikt om in te zetten ten behoeve van de profielkeuze (leerjaar 1/2)
  • Havo/vwo: dit pakket is gekoppeld aan de profielkeuze (leerjaar 3)
Daarnaast zijn er voor dezelfde doelgroep nog twee digitale verdiepende modules beschikbaar, nadat u het lespakket heeft besteld:
  • ‘Zorg 2.0’: dit pakket gaat in op zorg en techniek
  • Gehandicaptenzorg
Ook voor het Primair onderwijs is een lespakket beschikbaar.
 
Volop belangstelling 
Het gratis lespakket Aan JOU hebben we wat is sinds september 2017 beschikbaar voor alle middelbare scholen in Nederland en kan hier besteld worden.

 
Voorbereiding beroepskeuze 
Zorg en welzijn is volop in beweging! De sector ondergaat veel ontwikkelingen, zo veranderen bestaande beroepen en ontstaan er nieuwe. Daarom is het van belang om jongeren hierin mee te nemen en voor te bereiden op een goede beroepskeuze.
 
Heb je vragen over het lespakket? Neem dan contact met ons via info@regioplus.nl of 079 323 03 19. Kijk voor meer informatie op www.aanjouhebbenwewat.nl

Bekijk onderstaande teaser voor het primair en voortgezet onderwijs voor een korte toelichting over de verschillende lespakketten.
 Aan JOU hebben we wat

RegioPlus-aanjouhebbenwewat-logo.jpg

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg