Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Arbeidsmarktinformatie

Presenteren, verzamelen en duiden: arbeidsmarktinformatie op regionaal niveau is en blijft belangrijk voor de sector zorg en welzijn. Het onderbouwen van beleid met cijfers en data is een groeiende en naar verwachting blijvende trend. Oók van belang om de arbeidsmarkt in balans te houden. Om die reden denken we mee in de vernieuwing van het landelijke Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW)

Regionale arbeidsmarktinformatie 

De arbeidsmarkt in Zorg en Welzijn is sterk regionaal bepaald. De veertien regionale werkgeversorganisaties spelen een grote rol in bewustwording als het gaat om het belang van strategisch arbeidsmarktbeleid. Dit begint bij inzicht in aantallen over onder andere beroepsbevolking, banen en gediplomeerden. Aantallen die worden verkregen door gedegen, (regionaal) arbeidsmarktonderzoek. 

Bekijk de regionale arbeidsmarktinformatie per arbeidsmarktregio:

button_utrechtzorg.jpg   button_sigra.jpg   button_transvorm-(1).jpg  
Gooi- en Vechtstreek
Utrecht en omgeving
Amersfoort en omgeving

 
  Noord-Holland Noord
Amsterdam
Zaanstreek en Waterland

 
 
West-Brabant
Midden-Brabant
Noordoost-Brabant
Zuidoost-Brabant

 
 
button_derz.jpg   button_c2c.jpg
 
button_zorgpleinnoord.jpg  

Rijnmond


 
  Rijnstreek

 

 

Groningen
Drenthe
Friesland

 
 
button_viazorg.jpg   button_wgvzorgenwelzijn.jpg   button_vbz.jpg  

Zeeland


 
 

Zwolle
Stedendriehoek

Achterhoek
Twente

Noord-Veluwe

  Kennemerland, Amstelland en Meerlanden

 
 
button_wzw.jpg   button_zorgaanzet.jpg   button_wgvzorgenwelzijnzhz.jpg  

Zuidwest-Gelderland
Midden-Gelderland


 
 
Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg


 
  Zuid-Holland Zuid
 
 
button_zorgzijnwerkt.jpg   button_zowelwerk.jpg    

Haaglanden

 
 
Flevoland

 
   

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg