Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Gezond & Zeker


RegioPlus is organisator van Gezond & Zeker, een kennisnetwerk dat zich richt op preventie van fysieke belasting en agressie in Zorg en Welzijn. Agressie en fysieke belasting zijn vaak de oorzaak van verzuim en ziekte in de Nederlandse gezondheidszorg. Naast preventie, vraagt dit om continue aandacht voor deze thema's op de werkvloer. Gezond & Zeker helpt hierbij met een website , nieuwsbrief en een helpdesk en door het organiseren van bijeenkomsten zoals de Gezond & Zeker Kennisdagen.
 
Ergo- en veiligheidscoaches
Gezond & Zeker richt zich op ergo-en veiligheidscoaches, omdat die een belangrijke rol spelen bij de preventie van fysieke belasting en agressie in de zorg. Daarnaast worden ook arboco√∂rdinatoren en P&O-medewerkers met aandacht voor dit onderwerp bereikt.
 
Facts & Figures Meer weten? Neem dan contact op met Coco Heitink. Of kijk op: www.blijfinzetbaar.nl.

 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg