RegioPlus zet zich in voor voldoende en gekwalificeerd personeel in Zorg en Welzijn. Voor nu en later!

Koersen op kansen 

Het samenwerkingsverband RegioPlus geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma Koersen op Kansen 2016 – 2020 dat gefinancieerd wordt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Koersen op Kansen speelt in op actuele ontwikkelingen binnen de sector Zorg en Welzijn. Denk hierbij aan: de disbalans tussen vraag en aanbod van zorgpersoneel, de vraag naar andere competenties als gevolg van onder andere technologische vernieuwingen, of het toenemend belang van regionaal maatwerk, waarbinnen partijen als gemeentes een steeds belangrijkere rol vervullen.

Programma
Onder het programma vallen vier programmalijnen: 
- Strategisch arbeidsmarktbeleid 
- Werven met beleid
- Kwalificeren voor Zorg & Welzijn
- Beleid duurzame inzetbaarheid 
 

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg