Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Koersen op Kansen

Het programma Koersen op Kansen, regionaal resultaat speelt in op actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt van de sector Zorg en Welzijn. Het samenwerkingsverband RegioPlus geeft gezamenlijk uitvoering aan het programma. Samen werken we aan een duurzame, flexibele arbeidsmarkt om tekorten en overschotten nu en in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen.

Dit doen we door in te zetten op vier programmalijnen:

Het programma Koersen op Kansen wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg