Zorgen voor voldoende en goed opgeleide medewerkers in Zorg en Welzijn, nu en later!

Programmalijn Beleid duurzame inzetbaarheid


Als gevolg van de ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand binnen de sector Zorg & Welzijn is Beleid duurzame inzetbaarheid van groot belang. Activiteiten richten zich op behoud van personeel. Onder andere door het ontwikkelen van levensfasebewust beleid om werknemers, vitaal, gemotiveerd en voor de arbeidsmarkt geschikt te houden.

Gezondheidsbeleid van werkgevers richt zich op het maximaliseren van de inzetbaarheid van werknemers. Het gebruik van bijvoorbeeld de werkvermogensmonitor wordt door een groot aantal regionale arbeidsmarktorganisaties gestimuleerd. De uitkomsten daarvan vormen onder andere input voor de diverse regionale netwerken op dit thema.

Preventie en vermindering van fysieke belasting en agressie vinden plaats binnen het kader van Gezond & Zeker. In de afgelopen jaren is rondom dit thema veel expertise opgebouwd. Tevens hebben ruim 20.000 zorg- en welzijnmedewerkers zich geregistreerd als ergocoach en/of veiligheidscoach. Daarnaast organiseert het landelijk bureau van RegioPlus de jaarlijkse Kennisdagen van Gezond & Zeker (klik hier voor het verslag van de Kennisdagen 2015) en worden brochures, een vakblad en digitale nieuwsbrieven verspreid. Mede aan de hand van deze kennis en informatie ondersteunen regionale arbeidsmarktorganisaties zorg en welzijnsinstellingen door het organiseren van workshops en netwerkbijeenkomsten. 

Het behoud van personeel voor de sector wordt verder vormgegeven door het creĆ«ren van bewustzijn, afstemming met het onderwijs en instrumenten met betrekking tot ‘een leven lang leren’. De eisen die aan medewerkers gesteld worden zijn hoog in de zorg. Bij- en doorscholing is dus van groot belang. Bovendien draagt het ook bij aan de motivatie van medewerkers en worden zij op een positieve manier blijvend aan de organisatie en sector verbonden.

Ook wordt personeel voor de sector behouden door specifiek in te zetten op intrasectorale mobiliteit. Mobiliteit houdt medewerkers actief, vitaal en geeft ontwikkelingsmogelijkheden. In geval van boventallige medewerkers in de ene branche (bijvoorbeeld kinderopvang en jeugdzorg), dragen regionale arbeidsmarktorganisaties hun steentje bij, door hen te begeleiden naar werk in de andere branche (zorg). Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Speerpunten

Activiteiten binnen Beleid duurzame inzetbaarheid richten zich met name op:

  • Gezondheidsbeleid
  • Omgaan met fysieke belasting en agressie
  • Bij- en doorscholing (leven lang leren)
  • Intrasectorale mobiliteit

Regionale werkgeversorganisaties voor Zorg en Welzijn

Regiokaart

Wil je de contactgegevens opzoeken van de werkgeversorganisatie in jouw regio? Vul hier de 4 cijfers van je postcode in of gebruik de regiokaart.

Zeeland Groningen/Friesland/Drenthe Groot Amsterdam, Zaanstreek, Waterland en Noord-Holland Noord Kennemerland, Amstelland en Meerlanden Utrecht Rijnstreek Rotterdam Haaglanden en Nieuwe Waterweg-Noord Drechtsteden Flevoland Oost-Nederland Gelderland Noord-Brabant Limburg